Уряд ухвалив порядок блокування податкових накладних

14:03:2018 г.

Нагадаємо, що Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» від 7 грудня 2017 року № 2245-VIII (далі — Закон № 2245) тимчасово зупинили систему блокування податкових накладних/розрахунків коригування (далі — ПН/РК).

Законом № 2545 встановлено, що реєстрація ПН/РК у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН) може бути зупинена у порядку, та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України. До прийняття відповідного рішення уряду блокування ПН/РК не провадиться. До 1 березня 2018 року Кабмін повинен був визначити механізм зупинки реєстрації ПН/РК. І ось нарешті уряд своєю постановою від 21 лютого 2018 року № 117 (далі — Постанова № 117) затвердив вищезазначений порядок.

Нагадаємо, що Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» від 7 грудня 2017 року № 2245-VIII (далі — Закон № 2245) тимчасово зупинили систему блокування податкових накладних/розрахунків коригування (далі — ПН/РК).

Законом № 2545 встановлено, що реєстрація ПН/РК у Єдиному реєстрі податкових накладних (далі — ЄРПН) може бути зупинена у порядку, та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України. До прийняття відповідного рішення уряду блокування ПН/РК не провадиться. До 1 березня 2018 року Кабмін повинен був визначити механізм зупинки реєстрації ПН/РК. І ось нарешті уряд своєю постановою від 21 лютого 2018 року № 117 (далі — Постанова № 117) затвердив вищезазначений порядок.

Постанова № 117 набуває чинності через 15 днів з моменту його опублікування (тобто з 22 березня 2018 року).

Наведемо найцікавіші положення Постанови № 117.

1. Якщо ПН/РК відповідає одній із зазначених нижче ознак, то вона не підлягає моніторингу і реєструється в ЄРПН:

  • ПН, яка не підлягає наданню отримувачу (покупцю) та/або складена за операцією, що є звільненою від оподаткування;
  • обсяг постачання в ПН/РК, зареєстрованих у ЄРПН в поточному місяці (з урахуванням поданої на реєстрацію) становить менше 500 тис. грн. та керівник — посадова особа такого платника, яка обіймає аналогічну посаду не більше ніж у трьох (включно) платників;
  • виконуються обмеження: D > 0,03, Р < Рм х 1,4, де:
D — розрахункова величина, яка дорівнює S/T (значення показника D за останні 12 календарних місяців розраховується ДФС станом на перше число календарного місяця та кожного 10 числа стає доступним платнику податку в електронному кабінеті);
S — загальна сума сплачених за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено ПН/РК, сум ЄСВ та податків/зборів (крім суми ПДВ, сплаченої під час ввезення товарів на митну територію України) платником податку та його відокремленими підрозділами;
T — загальна сума постачання товарів/послуг на митній території України, що оподатковуються за ставками 0%, 20% і 7%, зазначеними платником податку в ПН/РК, зареєстрованих у ЄРПН за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено ПН/РК;
P — сума ПДВ, зазначена платником в ПН/РК, зареєстрованих у ЄРПН у звітному періоді (з урахуванням поданої ПН/РК на реєстрацію в ЄРПН);
Рм — найбільша місячна сума ПДВ, зазначена у ПН/РК, зареєстрованих платником в ЄРПН за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю, в якому складено ПН/РК.
 
2. У разі зупинення реєстрації ПН/РК в ЄРПН контролюючий орган протягом операційного дня надсилає (в електронній формі у текстовому форматі) в автоматичному режимі платнику відповідну квитанцію.
 
3. Запроваджуються показники позитивної податкової історії. ПН/РК з ризиковою операцією по платниках з позитивною податковою історією зупинятися не будуть.
 
4. Перелік документів, необхідних для прийняття рішення про розблокування ПН/РК, включає в себе:
  • договори, зокрема зовнішньоекономічні контракти, з додатками до них;
  • договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлені повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника податку для здійснення операції;
  • первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм та галузевої специфіки, накладні;
  • розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків;
  • документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачена договором та/або законодавством.
5. Для оперативності розгляду пояснень та документів платників при блокуванні ПН/РК передбачається створення комісій на регіональному (комісії головних управлінь ДФС в областях, м. Києві та Офісу великих платників ДФС) та центральному рівні (ДФСУ). Зазначені комісії приймають рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації ПН/РК в ЄРПН.
 
6. Підставами для прийняття комісіями контролюючих органів рішення про відмову в реєстрації ПН/РК є:
ненадання платником письмових пояснень стосовно підтвердження інформації, зазначеної у зупинених ПН/РК;
ненадання платником копій документів, необхідних для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію ПН/РК в ЄРПН;
надання платником копій документів, які складені з порушенням законодавства.
 
7. Запроваджується електронний реєстр зупинених ПН/РК, в якому платник зможе знайти інформацію щодо розгляду та статусу зупинених ПН/РК (ці відомості оприлюднюються на офіційному веб-сайті ДФСУ).


Газета "Консультант частного предпринимателя" №05, 2018 год
 
 
 

Rambler's Top100