Z-отчет кассового аппарата: хранение, потеря, дубликат

10:12:2018 г.

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦІЯ
від 30.11.2018 р. № 5045/6/99-99-14-05-01-15/ІПК

Державна фіскальна служба України розглянула запит ТОВ щодо надання податкової консультації та в порядку статті 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) повідомляє.

 

Щодо друкування та збереження фіскального звітного чеку («Z-звіту») (питання 1, 4 та 5).

Правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг визначені Законом України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі - Закон № 265).

Відповідно до ст. 7 та 8 Закону № 265 розроблено, зокрема, порядок реєстрації та застосування РРО, що застосовуються для реєстрації розрахункових операцій за товари (послуги) (далі - Порядок РРО), порядок реєстрації та ведення розрахункових книжок, книг обліку розрахункових операцій (далі - Порядок КОРО), які затверджено наказом Міністерства фінансів України від 14.06.2016 р. № 547, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.07.2016 р. за № 918/29048 (далі - Наказ № 547).

З метою спрощення процедури реєстрації та застосування РРО та КОРО наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2018 р. № 773, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.09.2018 р. за № 1106/325558 (далі - Наказ № 773), внесено зміни, зокрема, до Порядку РРО та Порядку КОРО.

Змінами, передбаченими Наказом № 773, суб’єкту господарювання надано право не реєструвати та не зберігати КОРО та розрахункові книжки у разі прийняття рішення про те, що у випадках виходу з ладу РРО або відключення електроенергії проведення розрахункових операцій не здійснюється до моменту належного підключення резервного РРО або включення електроенергії (абзац п’ятий п. 2 розділу III Порядку РРО).

Наказом № 773 також внесено зміни до Порядку КОРО, зокрема, до п. 6 глави 4 розділу II, згідно з якими скасовано обов’язок суб’єкта господарювання, що використовує КОРО на РРО, підклеювати фіскальні звітні чеки до відповідних сторінок КОРО та щоденно виконувати записи (у разі здійснення розрахункових операцій) про рух готівки та суми розрахунків.

Правовою підставою щодо встановлення необхідності друку на РРО у кінці робочого дня (зміни) фіскальних звітних чеків у разі здійснення розрахункових операцій (п. 4 розділу III Порядку РРО) є п. 9 ст. 3 Закону № 265.

Зберігання роздрукованих фіскальних звітних чеків у разі здійснення розрахункових операцій забезпечується суб’єктом господарювання у зручний для нього спосіб.

Пунктом 6 глави 4 розділу II Порядку КОРО встановлено, що суб’єкт господарювання має забезпечити збереження щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних «Z-звітів») в електронній формі протягом строку, визначеного п. 44.3 ст. 44 Кодексу.
Абзацами другим та третім підпункту 7 ст. 3 розділу II Закону № 265 встановлено, що суб’єкти господарювання, які використовують РРО (крім електронних таксометрів, автоматів з продажу товарів (послуг) та реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти) повинні подавати до органів ДФС по дротових або бездротових каналах зв’язку електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які містяться на контрольній стрічці в пам’яті РРО або в пам’яті модемів, які до них приєднані.
Суб’єкти господарювання, які використовують такі РРО, як електронні таксометри, автомати з продажу товарів (послуг) та РРО, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, повинні подавати до органів ДФС по дротових або бездротових каналах зв’язку інформацію про обсяг розрахункових операцій, виконаних у готівковій та/або в безготівковій формі, або про обсяг операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, яка міститься в фіскальній пам’яті зазначених РРО.

Пунктом 2.1 розділу II Вимог щодо створення контрольної стрічки в електронній формі у реєстраторах розрахункових операцій та модемів для передачі даних, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 08.10.2012 р. № 1057, зареєстрованим у

Міністерстві юстиції України 17.10.2012 р. за № 1743/22055 (далі - Вимоги № 1057), встановлено, що РРО з контрольною стрічкою в електронній формі (далі - КСЕФ) повинен мати носій КСЕФ, який є функціональною частиною РРО з КСЕФ, яка призначена для зберігання створених цим РРО пакетів даних.

Пакет даних РРО згідно з п. 1.2 розділу І Вимог № 1057 - це, зокрема, набір даних, що генеруються РРО в електронному вигляді.

Отже, збереження щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних «Z-звітів») в електронній формі забезпечується суб’єктом господарювання із дотриманням вимог, визначених Вимогами № 1057.

 

Щодо роздрукування копії фіскального звітного чеку («Z-звіту») (питання 3 та 6)

Якщо суб’єкт господарювання використовує версію РРО, який має функцію та дозволяє роздруковувати копію фіскального звітного чеку, то у разі втрати оригіналу такого чеку суб’єкт господарювання має можливість роздрукувати копію звітного фіскального чеку та підклеїти його до відповідного розділу КОРО. Заборони щодо використання копії фіскального звітного чеку чинне законодавство не має.

 

Щодо штрафних санкцій за незбереження фіскальних звітних чеків («Z-звіту») (питання 2 та 7)

Штрафні санкції за незбереження фіскальних звітних чеків («Z-звітів») відповідно Закону № 265 відсутні.

Водночас, відповідно до п. 11 розділу І Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року № 148, готівка, що надходить до кас, оприбутковується в день одержання готівки в повній сумі.

Оприбуткуванням готівки у касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, а також у касах фізичних осіб - підприємців, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО або КОРО без ведення касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень на підставі даних розрахункових документів шляхом формування та друку фіскальних звітних чеків і їх підклеювання до відповідних сторінок КОРО/занесення даних розрахункових квитанцій до КОРО.

Враховуючи зазначене, відповідно до вимог п. 11 Положення № 148 суб’єкт господарювання здійснює облік готівки в повній сумі її фактичних надходжень на підставі даних розрахункових документів шляхом формування та друку фіскальних звітних чеків («Z-звітів») і їх підклеювання до відповідних сторінок КОРО.

 

Щодо механізму та дій по відновленню втрачених фіскальних звітних чеків («Z-звітів») (питання 8 та 9)

Відповідно до чинного законодавства відсутній механізм та алгоритм дій суб’єктів господарювання щодо відновлення втрачених фіскальних звітних чеків («Z-звітів») та порядок отримання їх копій з серверу ДФС.

Разом з тим, повідомляємо, що у разі надання інформації щодо втрачених фіскальних звітних чеків («Z-звітів»), ДФС може надати інформацію про наявність у базі даних інформації про такі фіскальні звітні чеки («Z-звіти»).

Згідно з пунктом 52.2 статті 52 Кодексу індивідуальна податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.