Чи зобов’язані банківські установи повідомляти контролюючі органи про наявні у ФО поточні рахунки для власних потреб, які були відкриті до її реєстрації ФОП?

30:06:2020 г.

Банки відкривають рахунки клієнтам банків відповідно до вимог Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів і нерезидентів, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 01.04.2019 № 56) (далі – Інструкція № 492).

Підпунктом 1 п. 16 розд. І Інструкції № 492 визначено, що банк зобов’язаний надіслати повідомлення до відповідного контролюючого органу про відкриття або закриття рахунку клієнта банку – платника податків та проводити видаткові операції за рахунком такого клієнта в порядку, визначеному ст. 69 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ).

Фізична особа, яка займається підприємницькою та/або незалежною професійною діяльністю, у разі відкриття у банку поточного рахунку для власних потреб зобов’язана зазначити про свій статус підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, у рядку «Додаткова інформація» Заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 3 до Інструкції № 492) (п.п. 2 п. 62 глави V Інструкції № 492).

Згідно з п. 14 розд. І Інструкції № 492 забороняється використовувати поточні рахунки фізичних осіб, що відкриваються для власних потреб, для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності.

Надання банками та їх філіями інформації про відкриття/закриття та наявність рахунків, відкритих клієнтам банків – платникам податків, здійснюється відповідно до ст.ст. 20, 69 та 118 ПКУ та Порядку подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків платників податків у банках та інших фінансових установах до контролюючих органів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18.08.2015 № 721 із змінами та доповненнями; ст. 62 Закону України від 07 грудня 2000 року № 2121-ІІI «Про банки і банківську діяльність» із змінами і доповненнями (далі – Закон № 2121-ІІІ).

Так, пунктом 4 частини першої ст. 62 Закону № 2121-ІІІ встановлено, що інформація щодо банківських рахунків юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, на його письмову вимогу щодо наявності банківських рахунків.

Відповідно до п.п. 20.1.5 п. 20.1 ст. 20 ПКУ контролюючі органи мають право отримувати безоплатно від платників податків, а також від установ Національного банку України, банків та інших фінансових установ довідки у порядку, встановленому Законом № 2121 та ПКУ, довідки та/або копії документів про наявність банківських рахунків, а на підставі рішення суду – інформацію про обсяг та обіг коштів на рахунках.

Відповідно до п. 69.2 ст. 69 ПКУ банки та інші фінансові установи надають повідомлення про відкриття/закриття рахунку платника податків – юридичної особи (резидента і нерезидента) чи самозайнятої фізичної особи (є фізичною особою – підприємцем або особою, яка провадить незалежнупрофесійну діяльність) у день відкриття/закриття рахунку та проводять видаткові операції за рахунком такого клієнта після взяття рахунку на облік у контролюючому органі.

Обов’язок фізичних осіб – підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, повідомляти про свій статус банки та інші фінансові установи, в яких такі особи відкривають рахунки, передбачений п. 69.7 ст. 69 ПКУ.

У разі встановлення статусу клієнта як самозайнятої особи фінансова установа надсилає до контролюючого органу, в якому обліковується такий платник податків, повідомлення про відкриття або закриття усіх рахунків платника податків – самозайнятої особи, які були відкриті/закриті банком з моменту набуття такою фізичною особою статусу підприємця або особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, відповідно до вимог ст. 69 ПКУ.

Контролюючі органи мають право отримувати безоплатно від банків довідки та/або копії документів про наявність усіх банківських рахунків платників податків.

"ЗІР", підкатегорія 116.08