Гоструда про несостыковку в документации причин увольнения работника

13:08:2018 г.

Згідно із ст. 49 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) власник або уповноважений ним орган зобов'язаний видати працівникові на його вимогу довідку про його роботу на даному підприємстві, в установі, організації із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади, часу роботи і розміру заробітної плати.

Порядок ведення трудових книжок працівників, затверджений наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 № 58. Згідно з п. 2.7-2.9 Порядку у разі необхідності власник або уповноважений ним орган видає працівникам на їх прохання завірені виписки з трудових книжок відомостей про роботу. Якщо підприємство, яке зробило неправильний або неточний запис, ліквідоване, відповідний запис робиться правонаступником і засвідчується печаткою, а в разі його відсутності - вищестоящою організацією, якій було підпорядковане підприємство, а в разі його відсутності - облархівом.

Виправлені відомості про роботу, про переведення на іншу роботу, про нагородження та заохочення та інші мають повністю відповідати оригіналу наказу або розпорядження.

У разі втрати наказу чи розпорядження або невідповідності їх фактично виконуваній роботі виправлення відомостей про роботу здійснюється на основі інших документів, що підтверджують виконання робіт, не зазначених у трудовій книжці.

У Кодексі законів про працю Української РСР в редакції від 21.12.1983 року у ст. 38 визначено, що робітники і службовці мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це адміністрацію письмово за два місяці. При розірванні трудового договору з поважних причин робітники і службовці попереджують про це адміністрацію письмово за один місяць. Звільнення за власним бажанням у зв’язку із погіршенням стану здоров’я є звільненням з поважних причин.

Враховуючи вищезазначене, у довідці про роботу повинен бути запис, що відповідає запису у трудовій книжці.

ГУ Гоструда в Николаевской области

 

 

 
 
 

Rambler's Top100