Як нараховується та сплачується ПДФО з доходів, отриманих ФОП від діяльності на загальній системі оподаткування та провадження незалежної професійної діяльності

07:09:2021 г.

Головне управління ДПС у Київській області нагадує, що фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність, не може бути підприємцем у межах такої незалежної діяльності. Разом з тим, законодавством не заборонено ФО, яка здійснює незалежну професійну діяльність, бути підприємцем та здійснювати іншу (відмінну від незалежної) підприємницьку діяльність, не заборонену законом.

Доходи ФОП на загальній системі оподаткування, отримані протягом календарного року від провадження господарської діяльності, оподатковуються за ставкою 18%, а об’єктом оподаткування такого ФОП є чистий оподаткований дохід, тобто різниця між загальним оподаткованим доходом (виручка у грошовій та не грошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю.

ФОП на загальній системі оподаткування подають до контролюючого органу податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі - податкова декларація) за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у строки, встановлені ПКУ для річного звітного податкового періоду, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи.

ФОП на загальній системі оподаткування зобов’язані вести облік доходів і витрат та мати підтверджуючі документи щодо походження товару. Облік доходів і витрат може вестися в паперовому та/або електронному вигляді, у тому числі через електронний кабінет.

Доходи громадян від провадження незалежної професійної діяльності, отримані протягом календарного року, оподатковуються за ставкою 18 %. Оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід: різниця між доходом і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності.

ФО, які провадять незалежну професійну діяльність, а також іноземці та особи без громадянства, які стали на облік у контролюючих органах як самозайняті особи та є резидентами, подають податкову декларацію за результатами звітного року в строки, передбачені для платників податку на доходи фізичних осіб, в якій поряд з доходами від провадження незалежної професійної діяльності мають зазначати інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи .

Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані вести облік доходів і витрат від такої діяльності, який може вестися в паперовому та/або електронному вигляді, у тому числі через електронний кабінет.

ФО, яка провадить незалежну професійну діяльність та одночасно здійснює підприємницьку діяльність на загальній системі оподаткування, зобов’язана вести облік доходів і витрат за Типовою формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13.05.2021 №261, у якій відображати отримані доходи та понесені протягом року витрати від здійснення обох видів діяльності.

За результатами звітного року така особа подає одну податкову декларацію у строки, передбачені для ФОП (протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року) за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859 .

У декларації поряд з доходами від незалежної та підприємницької діяльності відображаються інші доходи з джерелом їх походження з України та іноземні доходи. ФО самостійно розраховує податок на доходи фізичних осіб та сплачує його до бюджету протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку подачі податкової декларації. нагадує, що фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність, не може бути підприємцем у межах такої незалежної діяльності. Разом з тим, законодавством не заборонено ФО, яка здійснює незалежну професійну діяльність, бути підприємцем та здійснювати іншу (відмінну від незалежної) підприємницьку діяльність, не заборонену законом.

Доходи ФОП на загальній системі оподаткування, отримані протягом календарного року від провадження господарської діяльності, оподатковуються за ставкою 18%, а об’єктом оподаткування такого ФОП є чистий оподаткований дохід, тобто різниця між загальним оподаткованим доходом (виручка у грошовій та не грошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю.

ФОП на загальній системі оподаткування подають до контролюючого органу податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі - податкова декларація) за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у строки, встановлені ПКУ для річного звітного податкового періоду, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи. ФОП на загальній системі оподаткування зобов’язані вести облік доходів і витрат та мати підтверджуючі документи щодо походження товару. Облік доходів і витрат може вестися в паперовому та/або електронному вигляді, у тому числі через електронний кабінет.

Доходи громадян від провадження незалежної професійної діяльності, отримані протягом календарного року, оподатковуються за ставкою 18 %. Оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий дохід: різниця між доходом і документально підтвердженими витратами, необхідними для провадження певного виду незалежної професійної діяльності.

ФО, які провадять незалежну професійну діяльність, а також іноземці та особи без громадянства, які стали на облік у контролюючих органах як самозайняті особи та є резидентами, подають податкову декларацію за результатами звітного року в строки, передбачені для платників податку на доходи фізичних осіб, в якій поряд з доходами від провадження незалежної професійної діяльності мають зазначати інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи .

Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, зобов’язані вести облік доходів і витрат від такої діяльності, який може вестися в паперовому та/або електронному вигляді, у тому числі через електронний кабінет.

ФО, яка провадить незалежну професійну діяльність та одночасно здійснює підприємницьку діяльність на загальній системі оподаткування, зобов’язана вести облік доходів і витрат за Типовою формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13.05.2021 №261, у якій відображати отримані доходи та понесені протягом року витрати від здійснення обох видів діяльності.

За результатами звітного року така особа подає одну податкову декларацію у строки, передбачені для ФОП (протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року) за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859 .

У декларації поряд з доходами від незалежної та підприємницької діяльності відображаються інші доходи з джерелом їх походження з України та іноземні доходи. ФО самостійно розраховує податок на доходи фізичних осіб та сплачує його до бюджету протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку подачі податкової декларації.

ГУ ДПС у Київській області