Как заполнить справку-расчет для получения в банке средств для выплаты зарплаты

01:09:2009 г.

Как известно, при отсутствии денежных средств для уплаты пенсионных взносов страхователи предоставляют в банк справку-расчет, которая согласована с Пенсионным фондом.

В письме от 31.07.2009 г. № 14015/03-30 ПФУ рассматривает все нюансы по заполнению справки-расчета для получения в банке средств на выплату зарплаты.

Публикуется на языке оригинала

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

Лист від 31.07.2009 р. № 14015/03-30

ПРО ЗАПОВНЕННЯ ДОВІДКИ-РОЗРАХУНКУ ДЛЯ ОТРИМАННЯ У БАНКУ КОШТІВ НА ВИПЛАТУ ЗАРПЛАТИ

У зв'язку з численними запитами щодо заповнення довідки-розрахунку страхувальниками згідно Порядку прийняття банками на виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 07.04.2009 р. № 12-1 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30.04.2009 р. за № 392/16408 (далі - Порядок), Пенсійний фонд України повідомляє.
У довідці-розрахунку, яка складається страхувальником, у показнику "_____________ 200_ р." зазначається дата її складання.
У рядку 1 "Заробітна плата, зазначена у платіжному дорученні або грошовому чеку" довідки-розрахунку відображається сума заробітної плати, що зазначена у розрахунковому документі, тобто "чиста" заробітна плата, яка підлягає виплаті через установи банків.
У рядку 1.1 "Заробітна плата, що перевищує максимальну величину, з якої справляються страхові внески" зазначається сума перевищення максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, оподатковуваного доходу (прибутку), загального оподатковуваного доходу, що дорівнюють п'ятнадцяти розмірам прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб (у 2009 році становить 10 035 грн.), яка зменшена на 15 %, тобто на розмір податку на доходи фізичних осіб.
Наприклад: нарахована заробітна плата одного працівника підприємства становить 20000 грн.

  • 20 000 грн. – 10 035 грн. = 9 965 грн.,
  • 9 965 грн. х 15 % = 1 494,75 грн.,
  • 9 965 грн. – 1 494,75 грн. = 8 470,25 грн.

У рядку 1.1 необхідно зазначити суму перевищення максимальної величини, з якої справляються страхові внески, - 8 470,25 грн.
У рядку 1.2 "Заробітна плата працюючих інвалідів" відображається заробітна плата працюючих інвалідів, що підлягає виплаті, тобто "чиста" заробітна плата.
Рядок 2 враховується як 1/3 від різниці рядків 1, 1.1 та 1.2 ((1/3 х (р. 1 - р. 1.1 - р. 1.2)).
Рядок 3 розраховується як 1/25 від суми, зазначеної у рядку 1.2.
У рядку 4 "Переплата страхових внесків" відображається сума переплати страхових внесків без урахування авансових платежів до Пенсійного фонду, тобто платежів, здійснених до дня отримання коштів в установах банків за поточний звітний період та у поточному звітному періоді. Наприклад: слід виключити з сум переплати страхові внески, сплачені до 20 липня 2009 року із заробітної плати за червень та липень 2009 року.
У разі отримання в установах банків коштів для виплати заборгованої заробітної плати за умови вчасного розрахунку страхувальника по страхових внесках із Пенсійним фондом України за цей період видача коштів страхувальнику здійснюється без пропорційної сплати страхових внесків на підставі пред'явлення ним установі банку примірників платіжних доручень про перерахування відповідних страхових внесків.
Рядок 5 "Сума страхових внесків, яка зазначається у розрахунковому документі та підлягає перерахуванню" розраховується наступним чином: р. 2 + р. 3 - р. 4.
У реквізиті "Інформація для банку" відображається заробітна плата, зазначена у платіжному дорученні або грошовому чеку, яка відповідає сумі, зазначеній у рядку 1 довідки-розрахунку, а також номер та дата цього платіжного доручення або грошового чека та місяць, за який виплачується заробітна плата. Крім того, зазначається дата, номер і сума погодженого розрахункового документа на сплату страхових внесків, яка дорівнює показнику рядка 5 довідки-розрахунку.
Звертаємо увагу, що реквізит "Інформація для банку" є обов'язковим для заповнення страхувальником. Контроль за його заповненням покладено на органи Фонду.
Одночасно повідомляємо, що сума утриманих із заробітної плати страхових внесків у розмірі 1 - 5 % не включається для розрахунку переплати, що відображається в довідці-розрахунку та не є складовою розрахованих авансових платежів до пенсійного фонду у розмірі 1/3 від заробітної плати, а також не відображається у реквізиті "Інформація для банку".
У додатку до листа наводимо приклади заповнення довідки-розрахунку.  
Заступник Голови правління В. Короневський 

Додаток 

Приклади заповнення довідки-розрахунку

1. 25 червня 2009 року працівникам підприємства виплачується заробітна плата за першу половину червня 2009 року у сумі 120000 грн. При цьому у окремих працівників підприємства заробітна плата, перевищує максимальну величину, з якої справляються страхові внески у загальній сумі 19930 грн. (максимальна величина фактичних витрат на оплату праці, з якої справляються страхові внески, визначається для кожної застрахованої особи окремо).
Довідка-розрахунок на 25 червня 2009 р.
Назва страхувальника ХХХХХХХ № рахунку ХХХХХХХХХХ
Назва установи банку ХХХХХХХХХХХз/п 

Назва показника 

Сума, грн. 

Заробітна плата, зазначена у платіжному дорученні або грошовому чеку у т. ч. 

120 000,00 

1.1 

Заробітна плата, що перевищує максимальну величину, з якої справляються страхові внески 

19 930,00 

1.2 

Заробітна плата працюючих інвалідів 

1/3 різниці рядків 1, 1.1 та 1.2 (1/3 х (р. 1 - р. 1.1 - р. 1.2)) 

33 356,67 

1/25 від суми, зазначеної у рядку 1.2 

Переплата страхових внесків 

Сума страхових внесків, яка зазначається у розрахунковому документі та підлягає перерахуванню (р. 2 + р. 3 - р. 4) 

33 356,67 Інформація для банку:

• 120000 грн., пл. дор. від 25.06.2009 р. № 375, заробітна плата за I половину червня 2009 року_____
                                      (заробітна плата, зазначена у платіжному дорученні або грошовому чеку)
• пл. дор. від 25.06.2009 р. № 378 у сумі 33356,67 грн._______________________________________
                              (дата, номер та сума погодженого розрахункового документа на сплату страхових внесків) 

2. За червень 2009 року працівникам підприємства нараховано заробітну плату у сумі 270000 грн. Із заробітної плати проведено утримання у сумі 45406,70 грн.
8 липня 2009 року страхувальник отримує у банківській установі кошти для виплати заробітної плати за червень 2009 року у сумі 104593,30 грн.
Загальна сума "грязної" заробітної плати, що перевищує максимальну величину, з якої справляються страхові внески, становить 109650 грн.
Довідка-розрахунок на 8 липня 2009 р.
Назва страхувальника ХХХХХХХ № рахунку ХХХХХХХХХХХ
Назва установи банку ХХХХХХХХХХХХХз/п 

Назва показника 

Сума, грн. 

Заробітна плата, зазначена у платіжному дорученні або грошовому чеку у т. ч. 

104 593,30 

1.1 

заробітна плата, що перевищує максимальну величину, з якої справляються страхові внески 

73 272,50* 

1.2 

заробітна плата працюючих інвалідів 

1/3 різниці рядків 1, 1.1 та 1.2 (1/3 х (р. 1 - р. 1.1 - р. 1.2)) 

10 440,30 

1/25 від суми, зазначеної у рядку 1.2 

Переплата страхових внесків 

 

Сума страхових внесків, яка зазначається у розрахунковому документі та підлягає перерахуванню (р. 2 + р. 3 - р. 4) 

10 440,30 

* 73272,50 грн. = 109650 грн. - 16447,50 грн. - 19930 грн.,
де 16447,50 грн. - сума податку з доходів фізичних осіб із суми перевищення максимальної величини фактичних витрат на оплату праці, з яких справляються страхові внески (15 %);
19930 грн. - сума перевищення максимальної величини фактичних витрат на оплату праці за червень 2009 року, з яких справляються страхові внески, та яка відображена у попередній довідці-розрахунку.

Інформація для банку:
• 104593,30 грн., пл. дор. від 08.07.2009 р. № 384, заробітна плата за II половину червня 2009  року__________ (заробітна плата, зазначена у платіжному дорученні або грошовому чеку)
• пл. дор. від 08.07.2009 р. № 385 у сумі 10440,30 грн._________(дата, номер та сума погодженого розрахункового документа на сплату страхових внесків)