Налоговая не хочет видеть более одного заявления на единый налог на протяжении года

02:10:2012 г.

Я — физлицо-предприниматель. В июне этого года подавала заявление на единый налог, но получила отказ в выдаче Свидетельства плательщика единого налога из-за наличия налогового долга. В июле 2012 года долг был погашен. Могу ли я снова подать заявление на получение Свидетельства плательщика единого налога с 1 октября этого года?

Підпунктом 291.5.8 Податкового кодексу України встановлено, що суб’єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, який виник у результаті дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), не можуть бути платниками єдиного податку.
Також пп. 298.1.4 Податкового кодексу України встановлено, що суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм Податкового кодексу України, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування один раз впродовж календарного року шляхом подання заяви до органу державної податкової служби не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу.
Отже, відповідно до Податкового кодексу України заяву на перехід на спрощену систему оподаткування підприємець ― фізична особа може подати тільки один раз у календарному році. І якщо за першою заявою було надано мотивовану зазначеними вище нормами Податкового кодексу України відмову, то у 2012 році Вам нададуть відмову щодо другої і подальших поданих заяв на такий перехід.

ДПС у Львівській області