Номери платіжних рахунків користувачів та електронних гаманців відповідатимуть міжнародному стандарту IBAN

28:07:2022 г.

Національний банк України визначив структуру формування номерів платіжних рахунків користувачів та електронних гаманців згідно з вимогами міжнародного стандарту ISO 13616 (далі – стандарт IBAN). Тобто кожен номер платіжного рахунку користувача та електронного гаманця у стандарті IBAN складатиметься з 29 символів (літер і цифр), як і номер банківського рахунку. Такий уніфікований підхід до формування всіх видів рахунків, а також електронних гаманців: дасть можливість пришвидшити та автоматизувати проходження платежів в Україні, забезпечить користувачам платіжних рахунків той самий рівень зручності під час здійснення платежів, як і користувачам банківських рахунків.

Номер платіжного рахунку користувача та електронного гаманця обов’язково зазначатиметься в усіх платіжних інструкціях (тобто в розпорядженнях користувача надавачеві послуги про виконання платіжної операції). Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку України від 26 липня 2022 року №158 “Про запровадження номера платіжного рахунку користувача та електронного гаманця в Україні” (далі – Постанова № 158). Ухвалення Постанови № 158 зумовлене продовженням роботи Національного банку над приведенням власних нормативно-правових актів у відповідність до вимог нового Закону України "Про платіжні послуги”. Постанова № 158 набирає чинності з дня введення в дію Закону України “Про платіжні послуги”. Довідково

Україна взяла на себе зобов’язання щодо імплементації актів законодавства ЄС відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС ( ратифікованої Законом України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII).

Всі трансакції в країнах ЄС обов'язково здійснюються за стандартами, розробленими міжнародними або європейськими органами стандартизації. У контексті переказів одним із таких обов’язкових стандартів є, зокрема, стандарт IBAN.

Цей стандарт розроблений Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO) і Європейським комітетом з банківських стандартів (ECBS).

Із серпня 2019 року банки України формують номер банківського рахунку своїм клієнтам у стандарті IBAN.

Національний банк України