Парламент ухвалив законопроєкт № 5600, що передбачає податкову реформу

01:12:2021 г.

Парламентом ухвалено Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень». Законопроєкт зареєстровано під № 5600 (далі — Закон).

Закон вносить зміни до Податкового кодексу України (далі — ПК) у частині, що стосується, зокрема, адміністрування податків, доходи фізичних осіб, ПДВ, акцизного та екологічного податків, рентної плати, плати за землю, умов перебування на спрощеній системі оподаткування.

Поки відсутній остаточний текст Закону з урахуванням прийнятих у другому читанні правок. Законом передбачено право контролюючого органу щодо надсилання запитів у випадку виявлення фактів, що можуть свідчать про потенційне порушення із обгрунтуванням таких фактів, а також обмежено правом платника податків не надавати інформацію та документи, якщо така інформація документи вже була надана контролюючого органу у минулому.

На контролюючий орган покладено обов’язок розкриття інформації органам місцевого самоврядування також і про фізичних осіб боржників (наразі розкривається інформація лише щодо юридичних). В профільному законодавстві уточнено, що надання інформації про боржників — фізосіб органам місцевого самоврядування не вважається поширенням персональних даних та розголошенням конфіденційної інформації.

Законом передбачено, що контролюючий орган має права на погашення податкового боргу через інкасо у разі наявності заборгованості держави перед платником, з різниці перевищення суми податкового боргу такого платника податків та суми непогашеного зобов’язання держави перед платником податків.

Надається право як платнику, так і контролюючому органу під час перевірок відкрито здійснювати звукозапис, фото-, відео- фіксацію та відповідно використовувати такі записи як підставу для висновків акту перевірки.

У платників буде право надавати дозвіл ДПС про розголошення через електронний кабінет про себе інформації третім особам (обсяг оприлюдненої інформації буде визначатися платником). Уточнюються вимоги до податкового повідомлення-рішення (далі — ППР) в частині детального розрахунку суми податкових зобов’язань, податкового боргу.

Щодо мінімального податкового зобов’язання встановлюється, що:

пільга щодо звільнення від ПДФО доходів з реалізації власновирощеної продукції залежить не від розміру земельної ділянки, а від розміру отриманого доходу і надається, коли розмір доходу не перевищує 12 розмірів мінімальної заробітної плати (далі — МЗП). У пп. 165.1.24 ПК пільга щодо звільнення доходів, отриманих з 2 га буде змінена на пільгу, що має грошовий вираз доходу 12 МЗП;

фізичним особам, яким земельні ділянки належать на праві власності або користування, контролюючий орган не нараховуватиме мінімальне податкове зобов’язання (МПЗ) на земельні ділянки, які станом на 1 січня 2022 року знаходились у межах населених пунктів;

порядок зарахування сплачених податків в рахунок МПЗ диференційовано між сільгсптоваровиробниками і не сільгосптоваровиробниками;

передбачено зарахування в рахунок сплати МПЗ лише 20% орендної плати за земельні ділянки, що належать до державної або комунальної власності (в першому читанні пропонувалося зараховувати повністю).

Вдосконалюэться механізм нарахування МПЗ контролюючими органами на земельні ділянки, що належать фізичним особам. Зокрема, фізична особа звільняється від МПЗ, якщо контролюючий орган не вручив ППР у відповідні строки.

Перший період нарахування МПЗ — 2022 рік. Перший раз МПЗ буде нараховуватися у 2023 році за 2022 рік.

Законом передбачені перехідні положення щодо застосування коефіцієнта при визначенні МПЗ.

У 2022 та 2023 роках, коефіцієнт зменшений з 0,05 до 0,04.

аконом у частині місцевих податків:

додано механізм адміністрування справляння плати за землю в частині вже існуючого з моменту прийняття ПК об’єкту оподаткування — земельної частки (паю), а саме розширено джерела інформації, на підставі яких може бути нараховано податок, додано дані державного реєстру речових прав, надання безпосередньо платником документів на земельну частку пай чи отримання від органів місцевого самоврядування інформації про прийняття рішення про виділення земельної частки пай в натурі на місцевості.

Щодо оподаткування ПДВ:

зміненюються строки по включенню до податкового кредиту зареєстрованих ПН до 365 календарних днів;

тимчасово до 1 січня 2026 року запроваджується касовий метод обрахунку для постачання електроенергії;

поширюється касовий метод також на постачання житлово-комунальних послуг, в межах яких нараховують плату за абонентське обслуговування;

приведено у відповідність коди УКТ ЗЕД до нової редакції Митного тарифу України; звільняються від ПДВ друге та наступне постачання тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, для яких встановлені максимальні роздрібні ціни;

продовжуються до 1 січня 2025 року пільги щодо розстрочення ПДВ при ввезенні обладнання.

Щодо ПДФО:

передбачається оподаткування операцій з продажу третього та більше об’єктів нерухомого майна за ставкою 18% від чистого доходу. При цьому така ставка не поширюється на продаж майна, отриманого у спадщину;

передбачається, що за ставкою 0% може оподатковуватись продаж земельної ділянки с/г призначення, безпосередньо отриманої платником податку у власність у процесі приватизації земель державних КСП, або приватизації земельних ділянок, які перебували у користуванні такого платника, або виділеної в натурі (на місцевості) власнику земельної частки (паю), а також таких земельних ділянок, отриманих платником податку у спадщину;

передбачається, що контролюючий орган не може в цілях підтвердження витрат вимагати інформацію у платників податків, що міститься в базах, доступ до яких він має;

право на податкову знижку в частині витрат на навчання та лікування надаються також опікуну, піклувальнику, прийомним батькам, батькам-вихователям;

включаються до складу витрат ФОП витрати на платежі на користь організацій колективного управління, відповідно до Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав»;

право на включення витрат до допомозі медичним закладам в повному обсязі до податкової знижки поширено також на 2021 та 2022 рік.

Передбачається розширення переліку товарів, що не підлягають маркуванню марками акцизного податку — тестовими зразками алкогольних напоїв та винами натуральними, без додавання спирту, міцність яких не перевищує 15%.

Скорочується строк одержання марок акцизного податку для імпортованих підакцизних товарів з 5 до 3 днів.

Удосконалюються норми щодо видачі/анулювання ліцензій з виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, зокрема:

● передбачено ведення Єдиного реєстру ліцензіатів з виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах;

● розширено підстави для анулювання ліцензії на виробництво підакцизної продукції;

● передбачено автоматичне повідомлення про дату, з якої анулюється ліцензія у разі невнесення чергового платежу за ліцензію;

● передбачено положення що у разі зміни будь-яких відомостей, зазначених у виданій ліцензії, ліцензіат зобов’язаний буде повідомити орган, який видав ліцензію, про такі зміни, протягом 30 днів з дня, наступного за днем їх настання та одночасно запроваджено відповідальність за порушення таких строків;

● запроваджено безстрокову ліцензію на право виробництва підакцизної продукції (наразі така ліцензія видається на 5 років);

● вводиться можливість суб’єкту господарювання подавати та отримувати ліцензію в електронному вигляді на виробництво підакцизної продукції;

● розширено перелік дозволеної тари, яку можна використовувати для виробництва алкогольних напоїв.

ВРУ