Внесено до ВР проєкт Закону про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів

24:03:2021 г.

Президент України вніс до Верховної ради Законопроєкт «Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», який було зареєстровано під № 5300 від 24 березня 2021 року (далі — Законопроєкт № 5300).

Законопроєкт розроблено з метою подолання наслідків кризової економічної ситуації, спричиненої заходами щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби та сприяння відновленню економічної активності бізнесу.

На сьогодні обмеження здійснення господарської діяльності діють згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 9 грудня 2020 року № 1236. Цією постановою карантин продовжено до 30 квітня 2021 року.

Нагадаємо, що залежно від епідемічної ситуації на території України в цілому або в регіонах встановлюється «зелений», «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

На території регіонів, на яких установлений «червоний» рівень епідемічної небезпеки, діють додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи для ведення бізнесу. Зазичай вони пов’язані із прийманням відвідувачів, основною метою яких є обмеження контактів громадян між собою.

Так, станом на 22 березня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки встановлено на території 8 областей, що значно обмежує діяльність суб’єктів господарювання і як наслідок призводить до втрати доходу застрахованими особами, які є працівниками таких суб’єктів господарювання.

Така ситуація потребує реагування з боку держави з метою часткової компенсації втрачених доходів застрахованим особам.

Законопроєктом № 5300 передбачено надання допомоги застрахованим особам, які є найманими працівниками суб’єктів господарювання, зареєстрованих у регіонах, в яких встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки, за рахунок коштів державного бюджету у розмірі 8 тис. грн. та за рахунок коштів місцевих бюджетів у розмірі, визначеному рішенням відповідного органу місцевого самоврядування.

При цьому така допомога застрахованим особам надаватиметься у разі перебування страхувальника відповідної застрахованої особи на обліку як платника ЄСВ на території адміністративно-територіальної одиниці, на якій запроваджено додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, пов’язані із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

Застрахована особа має право на отримання допомоги:

— якщо є найманим працівником суб'єкта господарювання, основний вид економічної діяльності якого має бути заявлений першим у відомостях з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — ЄДР) станом на останній день місяця, який передує місяцю, в якому подається звернення на отримання допомоги та відповідає Переліку видів економічної діяльності;

— або є ФОП, основний вид економічної діяльності якого заявлений першим у відомостях з ЄДР станом на останній день місяця, який передує місяцю подання звернення на отримання допомоги, та відповідає видам, визначеним у Переліку видів економічної діяльності.

Допомога застрахованим особам не надається:

1) найманим працівникам:

— які на дату звернення працюють у суб'єкта господарювання, що не нарахував ЄСВ за усі місяці відповідного кварталу, а саме:

• IV кварталу 2020 року, якщо додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, пов'язані із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), запроваджені у лютому — квітні 2021 року;

• I кварталу 2021 року, якщо додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи запроваджені у травні – липні 2021 року;

• ІІ кварталу 2021 року, якщо додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, запроваджені у серпні — жовтні 2021 року;

• ІІІ кварталу 2021 року, якщо додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, пов'язані із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), запроваджені у листопаді — грудні 2021 року;

— які працюють у суб'єкта господарювання, основний вид економічної діяльності якого на останній день місяця, який передує місяцю,в якому подається звернення, не відносився до Переліку видів економічної діяльності;

— які працюють у суб'єкта господарювання за сумісництвом;

— середня заробітна плата яких перевищує 30 тис. грн. на місяць. При цьому для обчислення середньої заробітної плати враховуються усі три місяці останнього звітного кварталу, який передує поданню звернення;

2) ФОП, які є застрахованими особами:

— державна реєстрація яких на останній день місяця, який передує місяцю,в якому подається звернення, становить менше трьох місяців;

— основний вид економічної діяльності яких на останній день місяця, який передує місяцю, в якому подається звернення, не відносився до Переліку видів економічної діяльності;

— які є найманими працівниками та підприємцями одночасно;

— підприємницька діяльність яких на останній день місяця, який передує місяцю, в якому у відповідному регіоні запроваджуються додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи, пов'язані із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), за даними ЄДР, припинена.