ВР прийняла Закон про карантинні виплати ФОП

31:03:2021 г.

30 березня Парламент прийняв проєкт Закону №5300 "Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2". Про внесення цього законопроєкту на розгляд ВР, а також хто має право на оримання такої допомоги та кому вона не надається, ми писали в статті До ВР внесено законопроєкт про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів.

Порядок виплати допомоги 

Розглянемо порядок виплати допомоги застрахованим особам.

Виплата допомоги застрахованим особам здійснюється на підставі поданої заяви в електронній формі з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

Право подати заяву про виплату допомоги у застрахованої особи зберігається протягом 30 днів із дня запровадження на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці додаткових обмежувальних «протиковідних» заходів. Цей перебіг строку для отримання допомоги застрахованим особам у зв'язку із додатковими обмежувальними протиепідемічними заходами, запровадженими у лютому — березні 2021 року, починається через 10 днів з дня набрання чинності цим Законом.

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

У заяві про виплату допомоги заявниками зазначаються:

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, її дата народження, реєстраційний

номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для

фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це

відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

адреса реєстрації місця проживання заявника;

номер банківського рахунка заявника для виплати допомоги — за стандартом IBAN;

підтвердження відповідності застрахованої особи вимогам цього Закону;

надання згоди заявником на обробку персональних даних відповідно до закону.

Порядок подання та форма заяви про надання відповідної допомоги визначається Кабміном.

Перевірка інформації, повідомленої застрахованою особою у заяві про виплату допомоги застрахованим особам, здійснюється програмними засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

Перелік страхувальників, робота (економічна діяльність) яких тимчасово зупинена внаслідок запровадження на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці додаткових «протиковідних» заходів, визначається за даними реєстру страхувальників Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Виплата такої допомоги застрахованій особі здійснюється уповноваженим банком на банківський рахунок (у форматі IBAN), зазначений у заяві застрахованої особи.

Порядок формування та перевірки відомостей, а також порядок перерахування допомоги за рахунок Державного бюджету України та строки її надання, повернення та стягнення у разі подання застрахованою особою недостовірних даних встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Порядок виплати допомоги застрахованим особам відповідно до цього Закону за рахунок коштів місцевих бюджетів визначається органами місцевого самоврядування відповідно до закону.

Відповідальність застрахованих осіб.

Застраховані особи несуть відповідальність за достовірність інформації, наданої для отримання протиепідемічної допомоги, передбаченої цим Законом.

Якщо виявиться, що допомога була виплачена на підставі недостовірних відомостей, наданих застрахованою особою, ця сума допомоги підлягає поверненню застрахованою особою до Держбюджету України та відповідного місцевого бюджету у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

Не повернуті добровільно суми підлягають стягненню. Підставою є рішення про відшкодування допомоги, яке видається територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань пенсійного забезпечення та є виконавчим документом.

Отримання у 2021 році одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам відповідно до Закону України "Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" не є підставою для відмови у наданні допомоги застрахованим особам, передбаченої цим Законом.