Затверджено об’єднану звітність з ПДФО та ЄСВ, яка вперше подається за І квартал 2021 року

04:01:2021 г.

У 2021 році платники податків вперше подаватимуть об’єднану форму з ПДФО, військового збору та ЄСВ за I квартал 2021 року. Мінфін наказом від 15 грудня 2020 року № 773 виклав у новій редакції податковий розрахунок за ф. № 1ДФ. Фактично це сукупність таблиць звіту з ЄСВ та податкового розрахунку за ф. № 1ДФ. Наказ набирає чинності з 1 січня 2021 року, але не раніше дня його офіційного опублікування. Оновлена форма звіту носить назву «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, та сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеска» (далі — податковий розрахунок).

Звітним податковим періодом такого податкового розрахунку є календарний квартал з розбивкою по місяцях звітного кварталу. Граничний термін подання звітності — протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу.

Склад податкового розрахунку:

- заголовна частина;

- додаток 1 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованих осіб»;

- додаток 2 (формується та подається тільки районними (міськими) управліннями праці та соціального захисту населення);

- додаток 3 «Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу»:

- додаток 5 «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору»;

- додаток 5 «Відомості про трудові відносини осіб та период проходження військової служби»;

- додаток 6 «Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства».