Дорожная карта прекращения предпринимательской деятельности

13:04:2010 г.

Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства в письме от 29.12.2009 г. № 16281 четко расписал, как прекратить предпринимательскую деятельность и сняться с учета ФЛП-налогоплательщику.

Публикуется на языке оригинала

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
ЛИСТ від 29.12.2009 р. № 16281
<…>
ЩОДО ПРИПИНЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ — ПІДПРИЄМЦЯ ТА ЗНЯТТЯ З ОБЛІКУ ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ.

Порядок припинення суб’єкта підприємницької діяльності — фізичної особи регулюється Законом України від 15.05.2003 № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» (далі — Закон № 755-IV).
Відповідно до частини першої статті 47 Закону № 755-IV для внесення до Єдиного держреєстру запису про рішення фізичної особи — підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності фізична особа — підприємець або уповноважена нею особа повинні подати держреєстратору (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) нотаріально посвідчену заяву про припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємцем та документ, що підтверджує внесення плати за публікацію повідомлення про прийняття фізичною особою — підприємцем рішення щодо припинення підприємницької діяльності.
Для проведення держреєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем за її рішенням фізична особа — підприємець або уповноважена нею особа не раніше двох місяців з дати публікації повідомлення у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації подає держреєстратору особисто (надсилає рекомендованим листом з описом вкладення) такі документи відповідно до вимог, визначених частиною дев’ятою статті 47 Закону № 755-IV, а саме:
1) заповнену реєстраційну картку на проведення держреєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця за її рішенням, свідоцтво про держреєстрацію фізичної особи — підприємця;
2) довідку відповідного органу ДПС про зняття фізичної особи — підприємця з обліку як платника податків;
3) довідку відповідного органу ПФУ про зняття з обліку;
4) довідки відповідних органів фондів соцстрахування про зняття з обліку.
Відповідно до частини 15 статті 47 Закону № 755-IV дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем є датою державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою — підприємцем.
Зняття з обліку платників податків у разі прийняття власником (власниками) рішення про ліквідацію відповідно до Інструкції про порядок обліку платників податків, затвердженої наказом ДПАУ від 19.02.98 № 80, платнику податків необхідно у 3-денний термін з дати прийняття рішення подати в орган державної податкової служби, в якому платник перебуває на обліку, такі документи:
1) заяву про зняття з обліку платника податків за формою № 8-ОПП;
2) оригінали документів, що видаються органами ДПС платнику податків (свідоцтва, патенти, довідки за формою № 4-ОПП, інші довідки тощо) і підлягають поверненню до органу ДПС;
3) завірені органом ДПС копії цих документів, якщо такі видавалися та підлягають поверненню до органу ДПС.
Довідка органу ДПС про зняття фізичної особи — підприємця з обліку як платника податків надається після проведення документальної перевірки її підприємницької діяльності.
Після проведеної перевірки платника податків, у разі встановлення факту відсутності заборгованості перед Держбюджетом України та місцевими бюджетами, орган ДПС знімає його з обліку. Зняття з обліку платника податків в органах ДПС проводиться за наявності повідомлення від установи банку про закриття такому платнику рахунків. Після завершення процедури зняття з обліку орган ДПС складає довідку про зняття з обліку платника податків за формою № 12-ОПП, яку надсилає до органів держреєстрації або органу, що здійснив реєстрацію.
Якщо проведеною перевіркою платника податків встановлено факт заборгованості його перед бюджетами, орган ДПС не знімає його з обліку, а підрозділи обліку та звітності складають повідомлення про наявність обов’язків зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) за формою № 10-ОПП і надсилають його особі, відповідальній за погашення податкових зобов’язань або податкового боргу, що є такою відповідно до законодавства в разі ліквідації платника податків.

<…>

Заступник Голови                                                                          М. ПриступаГазета "Консультант частного предпринимателя" №07, 2010 год