Цінні папери і ФОП-єдинник

24:06:2019 г.

Чи може ФОП — платник єдиного податку здійснювати продаж цінних паперів?

Відповідно до пп. 6 пп. 291.5.1 ПК не можуть бути платниками єдиного податку суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи — підприємці), які здійснюють діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування» від 7 березня 1996 року № 85/96-ВР, сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розд. III ПК.

Згідно з ч. 1 ст. 1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року № 2664-III:

  • фінансові активи — кошти, цінні папери, боргові зобов’язання та право вимоги боргу, що не віднесені до цінних паперів;
  • фінансова послуга — операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, — і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.

Учасниками цивільних відносин є фізичні та юридичні особи (ст. 2 ЦК).

Таким чином, фізична особа — підприємець, яка здійснює операції з цінними паперами в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, не може бути платником єдиного податку.

Якщо фізична особа здійснює операції з власними цінними паперами, то інвестиційний прибуток від здійс­нення таких операцій оподатковується податком на доходи фізичних осіб на підставі п. 170.2 ПК.

ДФСУ («ЗІР», підкатегорія 107.03)