Изменения в деятельности предпринимателя – единщика: заполняем заявление

24:04:2017 г.

Які відомості зазначаються у заяві про застосування спрощеної системи оподаткування при внесенні змін до реєстру платників ЄП?

Згідно з п. 298.3 ст. 298 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) у заяві про застосування спрощеної системи оподаткування (далі – заява) зазначаються такі обов’язкові відомості:
• прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
• податкова адреса суб’єкта господарювання;
• місце провадження господарської діяльності;
• обрані суб’єктом господарювання види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010;
• обрані суб’єктом господарювання група та ставка єдиного податку або зміна групи та ставки єдиного податку;
• кількість осіб, які одночасно перебувають з фізичною особою - підприємцем у трудових відносинах;
• дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування.

Для внесення змін до реєстру платників єдиного податку при зміні відомостей передбачених підпунктами 1 - 5 п. 299.7 ст. 299 ПКУ платник єдиного податку повинен подати відповідну заяву про зміни, у строки встановлені ПКУ.

У разі зміни відомостей, передбачених підпунктами 1 - 5 п. 299.7 ст. 299 ПКУ, вносяться зміни до реєстру платників єдиного податку в день подання платником відповідної заяви (п. 299.8 ст.299 ПКУ).

Згідно з п.п. 298.3.1 п. 298.3 ст. 298 ПКУ до заяви включаються відомості (за наявності) про:
• зміну прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця, або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
• зміну податкової адреси суб’єкта господарювання;
• зміну місця провадження господарської діяльності;
• зміну видів господарської діяльності;
• дату (період) відмови від застосування спрощеної системи у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, встановлених ПКУ;
• дату (період) припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності;
• зміну групи та ставки платника єдиного податку.

Отже, у заяві про внесенні змін до реєстру платників єдиного податку зазначаються такі обов’язкові відомості:
• прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
• кількість осіб, які одночасно перебувають з фізичною особою - підприємцем у трудових відносинах.

Також до заяви включаються додаткові відомості (за наявності) про:
• зміну податкової адреси суб’єкта господарювання;
• зміну місця провадження господарської діяльності;
• зміну видів господарської діяльності (перелік всіх видів господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010, які будуть здійснюватися суб’єктом господарювання);
• дату (період) відмови від застосування спрощеної системи у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, встановлених ПКУ;
• дату (період) припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності;
• зміну групи та ставки платника єдиного податку.

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс

  
 
 

Rambler's Top100