Главная arrow Частный предприниматель на едином налоге arrow Как внести изменения в реестр плательщиков единого налога

Как внести изменения в реестр плательщиков единого налога

19:02:2015 г.

Відповідно до п. 299.1 ст. 299 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку.

Згідно з п. 299.7 ст. 299 ПКУ до реєстру платників єдиного податку вносяться такі відомості про платника єдиного податку:

  • 1) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відповідну відмітку у паспорті);
  • 2) податкова адреса суб’єкта господарювання;
  • 3) місце провадження господарської діяльності;
  • 4) обрані фізичною особою - підприємцем першої та другої груп види господарської діяльності;
  • 5) ставка єдиного податку та група платника податку;
  • 6) дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;
  • 7) дата реєстрації;
  • 8) види господарської діяльності;
  • 9) дата анулювання реєстрації.

При зміні відомостей, передбачених пунктами 1 - 5 вносяться зміни до реєстру платників єдиного податку в день подання платником відповідної заяви.

Коли відбувається зміна прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) заява подається протягом місяця з дня виникнення таких змін.

Якщо змінюється податкова адреса суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку першої і другої груп не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

При зміні податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку третьої групи разом з податковою декларацією за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни.

Отже, для внесення змін до реєстру платників єдиного податку при зміні відомостей (місця здійснення діяльності, податкової адреси та ін.) платник повинен подати відповідну заяву про зміни, у строки встановлені ПКУ. За бажанням такого платника контролюючий орган видає витяг з реєстру платників єдиного податку.

ГУ ГФС в Тернопольской области

 

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить