Нужно ли ФЛП-единщику переносить данные со старой книги ф.№ 10 в новую?

23:02:2012 г.

ЗАПИТАННЯ: Чи необхідно ФОП платнику ЄП переносити дані з книги обліку доходів і витрат за ф. № 10 до нової книги обліку доходів, яка велась до моменту реєстрації нової книги обліку доходів та на яку дату?

ВІДПОВІДЬ: Порядок ведення книги обліку доходів платників єдиного податку першої і другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість затверджений наказом Мінфіну України від 15.12.11 р. № 1637 (далі – Порядок № 1637). Відповідно до п. 6 Порядку платник податку заносить до Книги обліку доходів відомості в такому порядку:
1) у графі 1 зазначається дата запису;
2) у графах 2 - 7 відображається дохід від провадження господарської діяльності, що оподатковується за ставками, встановленими відповідно до пункту 293.2 та підпункту 2 пункту 293.3 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі – ПКУ):
— у графі 2 зазначається отримана сума коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги.
— у графі 3 вказується сума повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та/або передплати.
— у графі 4 зазначається скоригована сума доходу за продані товари, виконані роботи, надані послуги на суму повернутих коштів за продані товари, виконані роботи, надані послуги та/або передплати та розраховується як різниця граф 2 і 3.
— у графі 5 вказується вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).
— у графі 6 відображається сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності.
— у графі 7 відображається загальна сума доходу як сума граф 4, 5 і 6.
— у графах 8 і 9 відображаються відповідно вид та сума доходу, що оподатковується за ставкою 15 % відповідно до пп. 2 - 4 п. 293.4 ст. 293 глави 1 розділу XIV ПКУ.

Крім того, порядок ведення книги обліку доходів і витрат ф. № 10 був передбачений наказом ДПА України від 29.10.99 № 599 (далі – Порядок № 599), який з 01.01.2012 року втратив чинність. При цьому, порядок ведення книги обліку доходів і витрат ф. № 10 суттєво відрізняється від порядку заповнення нової форми книги обліку доходів.
Враховуючи вищевикладене, вимогами Порядку № 1637 не передбачено перенесення даних з книги обліку доходів і витрат ф. № 10 до книги обліку доходів.
Водночас, дані книги обліку доходів і витрат ф. № 10 за підсумками звітного календарного року потрібно було відобразити у Звіті фізичної особи - підприємця – платника єдиного податку.

Єдина база податкових знань

 

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить