Главная arrow Частный предприниматель на едином налоге arrow Регистрация предпринимателей плательщиками НДС: обязательная и добровольная

Регистрация предпринимателей плательщиками НДС: обязательная и добровольная

13:02:2012 г.

Закон № 4014-VI від 4 листопада 2011 р. вніс значні корективи в правила застосування спрощеної системи оподаткування з 1 січня 2012 р., в тому числі в контексті сплати ПДВ. У цій статті ми систематизуємо особливості реєстрації ПДВ фізичними особами - підприємцями (ФОП) з урахуванням нововведень Закону.

Хто може стати платником ПДВ

Виходячи із визначення "особа" у пп. 14.1.139 ПКУ, з 1 січня 2012 року на реєстрацію платниками ПДВ можуть претендувати такі категорії ФОП:
1) ФОП на загальній системі оподаткування;
2) 3 група ФОП на спрощеній системі оподаткування (ті, що застосовують ставку єдиного податку (ЄП) 3 %);
3) 3 група ФОП на спрощеній системі оподаткування (ті, що застосовують ставку ЄП 5 %, які здійснюють постачання послуг (робіт) платникам ПДВ і обсяг такого постачання за останні 12 календарних місяців сукупно перевищує обсяг 300000 гривень).
Відповідно, бути платниками ПДВ не мають можливості ФОП-спрощенці 1 і 2 групи (таке обмеження випливає, зокрема, з того, що ці категорії ФОП не підпадають під визначення «особа» для цілей ПДВ).

Обов'язкова реєстрація ПДВ

Системне прочитання норм ПКУ дозволяє зробити висновок, що вимоги щодо обов'язкової реєстрації ПДВ, викладені у п. 181.1 ПКУ, стосуються лише ФОП, що перебувають на загальній системі оподаткування.
При цьому особи, які є платником єдиного податку, спеціально виключені із цієї норми. А обов'язковість реєстрації ПДВ для таких категорій осіб зумовлена перш за все бажанням застосовувати ставку єдиного податку 3 %.
Таким чином:

• ФОП на загальній системі
ФОП на загальній системі повинен зареєструватися платником ПДВ, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що оподатковуються ПДВ, протягом останніх 12 календарних місяців сукупно (без урахування ПДВ) перевищує 300000 гривень (п. 181.1 ПКУ).
Зазначимо, що ФОП повинен подати відповідну реєстраційну заяву до органу ДПС не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто 300000 - обсягу оподатковуваних операцій (п. 183.2 ПКУ).
Важливо, що реєстраційна заява подається саме по факту досягнення 300000 обороту, ігноруючи прогнозовані показники продажу. Неподання заяви не звільняє від несплати ПДВ, при цьому, без права на визнання ПДВ-кредиту (п. 183.10 ПКУ).

• ФОП на спрощеній системі

Реєстрація платником ПДВ є обов'язковою для ФОП 3 групи, які прагнуть застосовувати ставку єдиного податку 3 %. Більш детальні коментарі наводимо нижче в розділі "Перехід на 3 % і ПДВ".
Додатково відзначимо, що у разі застосування ФОП ставки єдиного податку 5 % вимоги щодо обов'язкової реєстрації ПДВ при досягненні ФОП 300000 обороту відсутні (такий висновок підтверджує ДПСУ у своєму листі № 8362/6/15-2316 від 26.12.2011 р.)

Добровільна реєстрація ПДВ
На відміну від п. 181.1 ПКУ, де чітко із загального правила про обов'язок реєстрації платником ПДВ виключаються платники єдиного податку, п. 182.1 ПКУ, що регулює добровільність реєстрації ПДВ, таких виключень не містить.
Отже, можна констатувати, що ФОП, який прагне бути платником ПДВ, повинен обов'язково відповідати таким критеріям:
- обсяги його постачання товарів/послуг іншим платникам ПДВ за останні 12 календарних місяців повинні сукупно становити не менше 50 відсотків загального обсягу постачання;
- ФОП повинен відповідати визначенню особи відповідно до пп. 14.1.139 ПКУ;
- у випадку спрощенців необхідно відповідати вимогам, безпосередньо для них встановлених окремими нормами.

Таким чином:

• ФОП на загальній системі
Добровільна реєстрація можлива, якщо обсяги постачання товарів/послуг іншим платникам податку за останні 12 календарних місяців сукупно становлять не менше 50 відсотків загального обсягу постачання (п. 182.1 ПКУ).

• ФОП на спрощеній системі
Добровільно зареєструватися платниками ПДВ можуть ФОП, що переходять із загальної на спрощену систему оподаткування з використанням ставки 3 % (абз. «г» пп. 4 п. 293.8 ПКУ). При цьому необхідно виконання загальної умови добровільності реєстрації: обсяги постачання такими ФОП товарів/послуг іншим платникам ПДВ за останні 12 календарних місяців повинні сукупно становити не менше 50 відсотків загального обсягу постачання (п. 182.1 ПКУ).
Добровільно зареєструватися платниками ПДВ також можуть ФОП 3 групи, що застосовують ставку 5 %, які здійснюють постачання послуг (робіт) платникам ПДВ і обсяг такого постачання за останні 12 календарних місяців сукупно перевищує 300000 гривень (подібна реєстрація може виникнути, зокрема, при переході ФОП з ставки 5 % на ставку 3 %).

Перехід на 3 % і ПДВ
ПКУ встановлює виключний перелік випадків, коли можливо обрати спрощену систему оподаткування із застосуванням ставки 3 %. Зокрема, відповідно до пп. 4 п. 293.8 ПКУ існують такі сценарії переходу на 3 %:


Норма ПКУ

Існуюча система оподаткування

Наявність реєстрації ПДВ

Порядок переходу на 3 %

абз. "а" пп. 4 п. 293.8

Загальна

Зареєстрований платником ПДВ

-перехід на спрощену систему - подання заяви не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу

абз. "б" пп. 4 п. 293.8

Платник ЄП

Зареєстрований платником ПДВ

зміна ставки ЄП - подання заяви не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу

абз. "в" пп. 4 п. 293.8

Загальна

Не зареєстрований платником ПДВ

реєстрація платником ПДВ

перехід на спрощену систему - подання заяви не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником ПДВ

абз. "г" пп. 4 п. 293.8

Платник ЄП за ставкою 5 %

Не зареєстрований платником ПДВ

реєстрація платником ПДВ за умови постачання послуг (робіт) платникам ПДВ і якщо обсяг такого постачання за останні 12 календарних місяців сукупно перевищує обсяг 300000 грн.*.

перехід на спрощену систему - подання заяви не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником ПДВ

Додатково звертаємо увагу на таке. Відповідно до п. 183.4 ПКУ у разі зміни ставки єдиного податку відповідно до підпункту «г» пп. 4 п. 293.8 ст. 293 ПКУ, реєстраційна заява подається у строк, не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто обсягу оподатковуваних операцій (тобто 300000 грн.).
Це положення збиває з пантелику, оскільки реєстрація платником ПДВ для ФОП, що сплачують ЄП за ставкою 5 %, є добровільною, навіть у випадку досягнення обсягу продажу в 300000 гривень (див. лист ДПСУ № 8362/6/15-2316 від 26.12.2011 р.). А для добровільної реєстрації ПДВ строк подачі реєстраційної заяви до ДПС - не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку податкового періоду, з якого такі особи вважатимуться платниками ПДВ (п. 183.3 ПКУ).
Цю ситуацію можна трактувати, скоріш за все, як конфлікт норм та ігнорувати відповідне положення п. 183.4 ПКУ
Проте, з іншої сторони, ПКУ встановлює своєрідне обмеження для можливості реєстрації ПДВ і переходу на 3 %. А саме: реєстрація платником ПДВ для ФОП-спрощенця з метою переходу із 5 % на 3 % можливі, але для цього необхідно вчасно подати заяву на реєстрацію ПДВ (не пізніше 10 числа календарного місяця, що настає за місяцем, в якому вперше досягнуто 300000-ного обороту). Інакше існує ризик того, що податкові органи можуть відмовити ФОП в реєстрації платником ПДВ з приводу пропуску строку для подачі заяви.

ВИСНОВОК:

Зміни, внесені Законом 4014-VI, надають гнучкості підприємцям щодо змоги реєстрації платниками ПДВ. Для ФОП на спрощеній системі така реєстрація є добровільною і зумовлена лише обранням ставки ЄП 3 %. Основним критерієм для добровільної реєстрації ФОП платниками ПДВ є наявність обсягів постачання товарів/послуг іншим платникам податку за останні 12 календарних місяців у розмірі не менше 50 відсотків загального обсягу постачання. При переході із 5 % ЄП на 3 % ЄП необхідне досягнення ФОП 300000-гривневого обсягу постачання послуг (робіт) платникам ПДВ за останні 12 календарних місяців.

Людмила Джурилюк, "ЮРИСТ & ЗАКОН" від 07.02.2012 № 06
ЛИГА:ЗАКОН