Штраф на неоприходование ФЛП - перевозчиком налички в Книге единщика

04:04:2018 г.

Чи застосовується до ФОП – платника ЄП, який надає послуги за договорами доручення, комісії, транспортного експедирування чи агентськими договорами, штрафна санкція за неоприбуткування в Книзі обліку доходів та Книзі обліку доходів і витрат готівкових коштів, отриманих від надання таких послуг та виконання робіт?

Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року № 148 (далі – Положення № 148), передбачено, що підприємства та підприємці здійснюють облік операцій з готівкою у відповідних книгах обліку.

Відповідно до п. 3 розд. І Положення № 148 книга обліку – це касова книга, книга обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки, книга обліку розрахункових операцій, книга обліку доходів і витрат.

Книга обліку доходів і витрат – це документ установленої форми, що застосовується відповідно до законодавства України для відображення руху готівки.

Згідно з п. 11 розд. ІІ Положення № 148 готівка, що надходить до кас, оприбутковується в день одержання готівки у повній сумі.

Керівники суб’єктів господарювання несуть відповідальність за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою. Особи, які винні в порушенні порядку ведення операцій з готівкою, притягуються до відповідальності в установленому законодавством України порядку (п. 47 розд. ІV Положення № 148).

Пунктом 1 Указу Президента України від 12 червня 1995 року № 436/95 «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» установлено, що за неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування у касах готівки до фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу в п’ятикратному розмірі неоприбуткованої суми.

Разом з цим, фізичні особи – підприємці платники єдиного податку першої - третьої груп ведуть облік у порядку, визначеному підпунктами 296.1.1 - 296.1.3 п. 296.1 ст. 296 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями.

Форми Книги обліку доходів та Книги обліку доходів і витрат та порядки їх ведення затверджено наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 579, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.07.2015 за № 800/27245 (далі – Наказ № 579).

Наказом № 579 передбачено, що записи у Книзі обліку доходів та Книзі обліку доходів і витрат виконуються платниками єдиного податку (фізичними особами – підприємцями) за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід.

Таким чином, до фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку, який надає послуги за договорами доручення, комісії, транспортного експедирування чи агентськими договорами застосовується штрафна санкція за неоприбуткування в Книзі обліку доходів та Книзі обліку доходів і витрат готівкових коштів, одержаних від клієнта за надання послуг, виконання робіт за договорами доручення, комісії, транспортного експедирування або за агентськими договорами.

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс

 

 
 
 

Rambler's Top100