Главная arrow Частный предприниматель на едином налоге arrow Турагент-другогрупник співпрацює з туроператором-неєдинником: позиція фіскалів

Турагент-другогрупник співпрацює з туроператором-неєдинником: позиція фіскалів

12:06:2019 г.

Чи має право ФОП — турагент на обрання другої групи платника єдиного податку в разі здійснення діяль­ності на підставі агентських договорів, укладених з туроператорами — не платниками єдиного податку? 

Згідно з пп. 2 п. 291.4 ПК до платників єдиного податку, які відносяться до другої групи, належать фізичні особи — підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства.

Відповідно до ст. 295 Господарського кодексу України (далі — ГК) комерційне посередництво (агентська діяльність) є підприємницькою діяльністю, що полягає в наданні комерційним агентом послуг суб’єктам господарювання при здійсненні ними господарської діяльності шляхом посередництва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб’єкта, якого він представляє.  

Комерційним агентом може бути суб’єкт господарювання (громадянин або юридична особа), який за повноваженням, основаним на агентському договорі, здійснює комерційне посередництво. Не є комерційними агентами підприємці, що діють хоча і в чужих інтересах, але від власного імені.
 
Агентський договір повинен визначити сферу, характер і порядок виконання комерційним агентом посередницьких послуг, права та обов’язки сторін, умови і розмір винагороди комерційному агентові, строк дії договору, санкції у разі порушення сторонами умов договору, інші необхідні умови, визначені сторонами (ст. 297 ГК).
 
Отже, фізична особа — підприємець — турагент, який здійснює посередницьку діяльність з реалізації туристичного продукту туроператорів, не є комерційним агентом, тобто не має повноважень укладати агентські договори відповідно до вимог ст. 295 ГК та не має права при наданні посередницьких послуг туроператорам — не платникам єдиного податку обирати другу групу платників єдиного податку.

ДФСУ («ЗІР», підкатегорія 107.01)