Главная arrow Частный предприниматель на едином налоге arrow Зачем и на основании чего в свидетельство ФЛП-единщика нужно вносить виды деятельности?

Зачем и на основании чего в свидетельство ФЛП-единщика нужно вносить виды деятельности?

21:02:2012 г.

Відповідно до п 291.3. статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI (далі – Кодекс) фізична особа - підприємець може самостійно
обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим цією главою, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному цією главою.

Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб'єкт господарювання подає до органу державної податкової служби заяву (пп.298.1.1 п.298.1. статті 298 Кодексу).
Пунктом 298.3. статті 298 Кодексу передбачено, що у заяві зазначаються такі обов'язкові відомості:
1) найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
2) дані документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи - підприємця відповідно до закону;
3) податкову адресу суб'єкта господарювання;
4) місце провадження господарської діяльності;
5) обрані фізичною особою - підприємцем види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2005, у разі здійснення виробництва - також види товару (продукції), що нею виробляються;
6) обрані суб'єктами господарювання ставки єдиного податку або зміна ставки;
7) кількість осіб, які одночасно перебувають з фізичною особою - підприємцем у трудових відносинах, та середньооблікова чисельність працівників у юридичної особи;
8) дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування.

Отже обрані фізичною особою - підприємцем види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2005 зазначаються у заяві. Форма та порядок подання заяви встановлюються Міністерством фінансів України (п.298.7. статті 298 Кодексу). Зокрема, форму та порядок подання заяви затверджено наказом Міністерства фінансів України 20.12.2011 р. №1675 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.12. 2011 р. за №1537/20275.

Свідоцтво платника єдиного податку видається суб'єкту господарювання, який подав до органу державної податкової служби заяву щодо обрання або переходу на спрощену систему оподаткування (п.299.1. статті 299 Кодексу). Таким чином, на підставі даних заяви працівник податкової служби вносить, зокрема, інформацію, про обрані фізичною особою - підприємцем види господарської діяльності у Свідоцтво.

Свідоцтво платника єдиного податку видається безстроково виключно суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі та не може передаватися для провадження господарської діяльності іншим особам (п.299.3. статті 299 Кодексу).

Свідоцтво платника єдиного податку видається органом державної податкової служби безоплатно протягом 10 календарних днів з дня подання суб'єктом господарювання заяви (п.299.5. статті 299 Кодексу).

Форма свідоцтва платника єдиного податку та порядок видачі свідоцтва встановлюються Міністерством фінансів України (п.299.10. статті 299 Кодексу). Зокрема, форму та порядок видачі свідоцтва платника єдиного податку (далі – Порядок) затверджено наказом Міністерства фінансів України 20.12.2011 р. №1675 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.12.2011 р. за №1536/20274.

Пунктом 299.10. статті 299 Кодексу та пунктом 1 Порядку встановлено, що Форма свідоцтва платника єдиного податку (далі - Свідоцтво) є обов'язковою до застосування на всій території України.

На підставі пункту 299.11. статті 299 Кодексу та пункту 1 Порядку у Свідоцтві зазначаються такі відомості:
- найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
- дані документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи - підприємця відповідно до закону;
- податкова адреса суб'єкта господарювання;
- місце провадження господарської діяльності;
- обрані фізичною особою - підприємцем види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2005, у разі здійснення виробництва - також види товару (продукції), що нею виробляються;
- дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;
- ставка єдиного податку;
- дата виписки Свідоцтва.
Бланк Свідоцтва є документом суворого обліку. Облік бланків свідоцтв здійснюється органами державної податкової служби.

Слід врахувати, що пунктом 6 Порядку передбачено, що до раніше виданого Свідоцтва у день подання платником єдиного податку заяви органом державної податкової служби вносяться зміни щодо:
- найменування суб'єкта господарювання (для юридичної особи), або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - підприємця, або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
- податкової адреси суб'єкта господарювання;
- місця провадження господарської діяльності;
- видів господарської діяльності та ставки єдиного податку.

За бажанням платника єдиного податку раніше видане Свідоцтво може бути замінено у разі наявності у такого платника податку обставин, зазначених у пункті 6 цього Порядку, та отримано нове Свідоцтво згідно з цим Порядком. До отримання нового Свідоцтва платник єдиного податку здійснює господарську діяльність на підставі раніше виданого Свідоцтва, яке повертається органу державної податкової служби у день отримання нового Свідоцтва. (пункт 7 Порядку).

Варто також врахувати, що відповідно п.п. 298.2.3. п.298.2. ст. 298 Кодексу платники єдиного податку зобов'язані, зокрема, перейти на сплату інших податків і зборів, визначених Кодексом, у разі:
- здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності;
- здійснення видів діяльності, не зазначених у свідоцтві платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності.

Крім цього, відповідно до п.п. 293.4. ст. 293 Кодексу ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку третьої групи у розмірі 15 відсотків:
- до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 3 пункту 291.4 статті 291 Кодексу;
- до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;
- до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

Андрій Руцький,
головний державний податковий інспектор
сектору зв’язків із ЗМІ та громадськістю
ДПС у Тернопільській області

 

 

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

 
 

Rambler's Top100