ЗЕД у єдинників

14:06:2019 г.

Чи можуть ФОП — платники єдиного податку першої–четвертої груп здійснювати ЗЕД?

Згідно з ст. 1 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 року № 959-XII зовнішньоеконо­мічна діяльність — діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, а також діяльність державних замовників з оборонного замовлення у випадках, визначених законами України, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами.

Відповідно до п. 291.3 ПК ФОП може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим главою 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу XIV ПК, та реєструється платником єдиного податку.

Пунктами 291.5 та 291.5-1 ПК визначені види діяльності, здійснюючи які ФОП не можуть бути платниками єдиного податку першої–четвертої груп.

Згідно з пп. 5 пп. 298.2.3 ПК платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визна­чених ПК, у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання — з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми.

Враховуючи вищенаведене, ФОП — платники єдиного податку першої–четвертої груп можуть здійснювати зов­­нішньоекономічну діяльність за умови дотримання вимог розділу XIV ПК щодо перебування на спрощеній системі оподаткування.

ДФСУ («ЗІР», підкатегорія 107.01)