Главная arrow Декларирование доходов arrow Как платить налоги при продаже недвижимости в Крыму

Как платить налоги при продаже недвижимости в Крыму

10:02:2017 г.

Яким чином оподатковується ПДФО дохід, отриманий ФО-резидентом від продажу об’єкта нерухомого майна – квартири, яка знаходиться на тимчасово окупованій території ВЕЗ «Крим»?

Згідно з ст. 1 Закону України від 15 квітня 2014 року № 1207-VIІ «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» (далі – Закон № 1207) тимчасово окупована територія України є невід’ємною частиною території України, на яку поширюється дія Конституції та законів України.

На тимчасово окупованій території право власності охороняється згідно із законодавством України (п. 1 ст. 11 Закону № 1207).

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб регулюється розд. IV Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ), відповідно до п. 162.1 ст. 162 якого платником податку на доходи фізичних осіб є, зокрема фізична особа-резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні і іноземні доходи.

Поняття «резидент» та умови набуття платником податку статусу резидента України визначено п.п. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 ПКУ.

Однак слід врахувати, що п. 26 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ передбачено, що на період дії Закону № 1207 ПКУ застосовується з урахуванням особливостей, визначених Законом України від 12 серпня 2014 року № 1636-VII «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» (далі – Закон № 1636).

Відповідно до абзацу другого п. 5.3 ст. 5 Закону № 1636 фізична особа, яка має податкову адресу (місце проживання на іншій території України ніж територія ВЕЗ «Крим»), прирівнюються з метою оподаткування до резидента.

Згідно з п. 13.1 ст. 13 Закону № 1636 об’єкти права приватної, державної та комунальної власності, що розташовані (знаходяться) на тимчасово окупованій території України, залишаються у власності осіб, які мали такі об’єкти у власності (користуванні) на початок тимчасової окупації.

Крім того, протягом тимчасової окупації не дозволяється здійснення будь-яких правочинів з об’єктами власності, зазначеними у п. 13.1 ст.13 Закону № 1636, якщо їх стороною є особа, яка знаходиться у власності або перебуває під контролем держави-окупанта (п. 13.3 ст. 13 Закону № 1636).

Статтею 11 Закону № 1207 передбачено гарантування права власності та правовий режим майна на тимчасово окупованій території.

Відповідно до п. 4 ст. 11 Закону № 1207 набуття та припинення права власності на нерухоме майно, яке знаходиться на тимчасово окупованій території, здійснюється відповідно до законодавства України за межами тимчасово окупованої території.

На тимчасово окупованій території будь-який правочин щодо нерухомого майна,
у тому числі щодо земельних ділянок, вчинений з порушенням вимог Закону № 1207, інших законів України, вважається недійсним з моменту вчинення і не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов’язані з його недійсністю (п. 5 ст. 11 Закону № 1207).

Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, розміщене на території України, та обтяжень таких прав регулюється
Законом України від 11 липня 2004 року № 1952-ІV «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об’єктів нерухомого майна встановлено ст. 172 ПКУ, згідно з п. 172.1 якої дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної ст. 121 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року № 2768-III із змінами та доповненнями залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується.

Умова щодо перебування такого майна у власності платника податку понад три роки не розповсюджується на майно, отримане таким платником у спадщину.

Відповідно до п. 172.2 ст. 172 ПКУ дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об’єктів нерухомості, зазначених у п. 172.1 ст. 172 ПКУ, або від продажу об’єкта нерухомості, не зазначеного у п. 172.1 ст. 172 ПКУ, підлягає оподаткуванню за ставкою 5 відс., визначеною п. 167.2 ст. 167 ПКУ.

Враховуючи викладене, якщо фізична особа-резидент здійснює продаж об’єкта нерухомого майна – квартири, яка знаходиться на тимчасово окупованій території, відповідно до законодавства України за межами тимчасово окупованої території, то до доходу, отриманого від такого продажу, застосовуватимуться положення ст. 172 ПКУ.

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс 
 
 

Rambler's Top100