Отражение в декларации о доходах инвестиционной прибыли полученной в нескольких месяцах отчетного года

21:04:2015 г.

Яким чином відобразити в річній декларації про майновий стан та доходи податок з доходів фізичних осіб при отриманні інвестиційного прибутку лише в декількох місяцях звітного року?

Порядок оподаткування інвестиційного прибутку встановлений пунктом 170.2 статті 170 Податкового кодексу України.

Облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат. Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік.
Відповідно до підпункту  170.2.6 пункту 170.2 статті 170 Податкового кодексу України до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку включається позитивне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за наслідками такого звітного (податкового) року.

Загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами визначається як сума інвестиційних прибутків, отриманих платником податку протягом звітного (податкового) року, зменшена на суму інвестиційних збитків, понесених платником податку протягом такого року.

Згідно з підпунктом  170.2.2 пункту 170.2 статті 170 Податкового кодексу України інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається із суми витрат на придбання такого активу з урахуванням норм підпункту 170.2.4 - 170.2.6 пункту 170.2 статті 170 Податкового кодексу України.

Запровадження обов’язку податкового агента для професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, не звільняє платника податку від обов’язку декларування результатів усіх операцій з купівлі та продажу інвестиційних активів, здійснених протягом звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами, за винятком випадків, зазначених у підпункті  170.2.8 пункту 170.2 статті 170 Податкового кодексу України.

Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих від операцій з інвестиційними активами здійснюється у додатку 3 до податкової декларації про майновий стан і доходи. Форму та Інструкцію щодо її заповнення затверджено наказом Міністерства доходів і зборів України від 11.12.2013 року № 793 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 24.12. 2013 року за № 2179/24711.

При цьому, незалежно від кількості місяців, у яких протягом року було отримано інвестиційний прибуток, до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку включається позитивне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за наслідками такого звітного (податкового) року.

ДПІ у Шевченківському  районі ГУ ДФС у м. Києві

 
 
 

Rambler's Top100