Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації

17:04:2012 г.

Як відомо, метою декларування доходів фізичних осіб є не тільки сплата податку до бюджету, а й повернення платникам сум податку на доходи фізичних осіб, надмірно сплаченого з їх заробітної плати в минулому податковому році.
Повернути частину податку на доходи фізичних осіб, сплаченого громадянами із заробітної плати, можна, зокрема, у разі реалізації права на податкову знижку. Таке право громадян передбачено Податковим кодексом України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (з змінами та доповненнями).
Для отримання податкової знижки за наслідками звітного 2011 року та повернення частини сплаченого із заробітної плати податку громадянам необхідно заповнити та подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію). У податковій декларації фізична особа вказує всі доходи, отримані за звітний рік, а також документально підтверджені витрати, що підлягають включенню до податкової знижки. При цьому, разом з декларацією заповнюється додаток 6 до декларації.
Платник податку, який бажає реалізувати своє право на податкову знижку, декларацію може подати до кінця 2012 року. Декларація подається громадянами до податкової інспекції за місцем реєстрації.
Нагадаємо, що податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання, - це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку - резидента у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів - фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених цим Кодексом.
Умови та порядок застосування податкової знижки, а також перелік витрат, дозволених до включення до складу податкової знижки, визначені у ст. 166 Податкового кодексу (далі - ПКУ).
При формуванні податкової знижки в 2012 році за звітний 2011 рік враховуються, зокрема, такі витрати:
- частина суми процентів, сплачених таким платником податку за користування іпотечним житловим кредитом, що визначається за правилами ст.175 ПКУ;
- сума коштів або вартість майна, переданих платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, зареєстрованим в Україні і внесеним до Реєстру неприбуткових організацій та установ на дату передачі таких коштів і майна, в розмірі, що не перевищує 4 відсотки суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного року;
- сума коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та / або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, який не отримує заробітної плати. Така сума не може перевищувати в 2011 році 1320 грн. на місяць;
- сума витрат платника податку на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за договорами довгострокового страхування та пенсійних внесків в рамках недержавного пенсійного забезпечення;
- сума витрат платника податку на:
- оплату допоміжних репродуктивних технологій згідно з умовами, встановленими законодавством, але не більше ніж сума, яка дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік;
- оплату вартості державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита;
- сума коштів, сплачених платником податку у зв'язку з переобладнанням транспортного засобу, що належить платнику податку, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива;
- сума витрат платника податку на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним.
До податкової знижки включаються фактично здійснені платником податку протягом звітного податкового року витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) та їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов'язково має бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) та строк їх продажу (виконання, надання).
Зазначені документи не надсилаються (не надаються при поданні декларації) органу ДПС, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку, достатнього для проведення органом ДПС податкової перевірки стосовно нарахування такої податкової знижки.
При наданні (розрахунку) податкової знижки необхідно дотримуватися й інших умов, визначених ПКУ, зокрема:
якщо сума фактичних витрат платника податку перевищує суму загального оподатковуваного доходу, отриманого протягом звітного року у вигляді заробітної плати, податкова знижка надається у розмірі загального оподатковуваного доходу, отриманого платником протягом звітного податкового року як заробітна плата (з урахуванням положень п.164.6 ПКУ);
при розрахунку суми податку, що підлягає поверненню з бюджету у зв'язку з реалізацією платником права на податкову знижку, використовується сума нарахованої заробітної плати, зменшена на суму сплаченого з неї єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та на суму податкової соціальної пільги (за її наявності).
Податкова знижка може бути надана виключно резиденту, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку, а також резиденту-фізичній особі, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має про це відмітку в паспорті.
Якщо платник податку не скористається в 2012 році правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного 2011 року, таке право на наступні податкові роки не переноситься (пп.166.4 Кодексу).
Для зручності платників податку органи ДПС надають безоплатні роз'яснення порядку документального підтвердження прав на податкову знижку та подання податкової декларації, у тому числі шляхом проведення відповідних навчань, семінарів тощо, забезпечують безоплатне надання бланків податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб та додатків до неї за першим запитом платника цього податку.

ДПС України

 
 
 

Rambler's Top100