Подання декларації про доходи: хто та коли

13:01:2012 г.

Управління масово – роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА у м. Києві

Подання декларації про доходи – це обов’язок і право

 З 1 січня 2012 року розпочалася кампанія декларування громадянами свого майнового стану і доходів, отриманих ними протягом 2011  року.

Декларування фізичними особами своїх доходів пов'язано з виконанням платниками податків вимог Податкового кодексу України (далі – Кодекс), відповідно до статті 179 розділу IV якого платник податку зобов'язаний подавати річну декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) відповідно до цього Кодексу або інших законів України.

З урахуванням норм ст. 49 Кодексу, така декларація подається до 1 травня року, що настає за звітним.
Одночасно статтею 179 Кодексу встановлено, що обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним, якщо він отримував доходи:
виключно від податкових агентів, крім випадків, прямо передбачених розділом IV Кодексу;
  • від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок відповідно до розділу IV Кодексу;
  • у вигляді об'єктів спадщини, які відповідно до розділу IV Кодексу оподатковуються за нульовою ставкою податку.
Платники податку звільняються від обов'язку подання податкової декларації в таких випадках:
а) незалежно від виду та суми отриманих доходів платниками податку, які:
  • є неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави станом на кінець звітного податкового року;
  •  перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають у полоні або ув'язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації;
  • перебувають у розшуку станом на кінець звітного податкового року;
  • перебувають на строковій військовій службі станом на кінець звітного податкового року;
б) в інших випадках, визначених розділом IV Кодексу.
Обов'язок щодо заповнення та подання податкової декларації від імені платника податку покладається на таких осіб:
  • опікуна або піклувальника - щодо доходів, отриманих неповнолітньою особою або особою, визнаною судом недієздатною;
  • спадкоємців (розпорядників майна, державних виконавців) - щодо доходів, отриманих протягом звітного податкового року платником податку, який помер;
  • державного виконавця, уповноваженого здійснювати заходи щодо забезпечення майнових претензій кредиторів платника податку, визначеного в установленому порядку банкрутом.
Форма податкової декларації про майновий стан і доходи затверджена наказом Міністерством фінансів України від 07 листопада 2011 року №1395, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.12.2011 за №1532/20270.
Бланки податкових декларацій мають безоплатно надаватися органами державної податкової служби платникам податку на їх запит, а також бути загальнодоступними для населення.
Фізична особа зобов'язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену в поданій нею податковій декларації.
Сума податкових зобов'язань, донарахована органом державної податкової служби, сплачується до відповідного бюджету у строки, встановлені Кодексом.
Сума, що має бути повернена платнику податку, зараховується на його банківський рахунок, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в декларації, протягом 60 календарних днів після надходження такої податкової декларації.
Платник податку до 1 березня року, що настає за звітним періодом, має право звернутися з запитом до відповідного органу державної податкової служби з проханням надати роз'яснення щодо заповнення річної податкової декларації, а орган державної податкової служби зобов'язаний надати безоплатні послуги за таким зверненням.
 
 
 

Rambler's Top100