Как подать заявление на возврат переплаты ЕСВ

08:01:2019 г.

Які способи подання заяви про повернення надміру та/або помилково сплачених сум ЄВ?

Відповідно до п. 5 Порядку зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 16.01.2016 № 6 (далі – Порядок), повернення надміру та/або помилково сплачених сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ) здійснюється у випадках:
1) надмірної або помилкової сплати сум ЄВ та/або застосованих фінансових санкцій на відповідний небюджетний рахунок за балансовим рахунком 3719 «Рахунок для зарахування коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування» (далі – рахунок 3719);
2) помилкової сплати сум ЄВ та/або застосованих фінансових санкцій на невідповідний рахунок 3719;
3) помилкової сплати сум ЄВ та/або застосованих фінансових санкцій на рахунок з обліку доходів бюджету;
4) помилкової сплати податкових зобов’язань з податків, зборів, штрафних (фінансових) санкцій та пені, передбачених Податковим кодексом України на рахунок 3719.

Згідно з абзацом першим п. 6 Порядку повернення сум ЄВ здійснюється на підставі заяви платника про таке повернення (далі – Заява).

У випадках, передбачених підпунктами 1, 2 та 4 п. 5 Порядку, Заява подається до фіскального органу, на рахунок якого сплачено суми ЄВ, за формою, визначеною у додатку 1 до Порядку (абзац другий п. 6 Порядку).

У разі невідповідності Заяви формі, визначеній у додатку 1 до Порядку Заява залишається без задоволення (абзац третій п. 7 Порядку).

У випадку, передбаченому п.п. 3 п. 5 Порядку, Заява подається до фіскального органу за місцем обліку помилково сплачених сум ЄВ у довільній формі із зазначенням суми та напряму повернення (абзац третій п. 6 Порядку).

У разі надходження Заяви від страхувальників, які беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, платник додає оригінал або завірену ним копію розрахункового документа (квитанцію, платіжне доручення тощо), що підтверджує сплату таких коштів на рахунок 3719 (абзац п’ятий п. 6 Порядку).

Заява подається за місцем обліку надміру та/або помилково сплачених сум ЄВ одним із таких способів:

  • особисто платником ЄВ чи уповноваженою на це особою;
  • надсилається поштою;
  • засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Надсилання платником заяви в електронній формі реалізовано через приватну частину Електронного кабінету, розміщеного на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України за посиланням: https://cabinet.sfs.gov.ua/login.

Вхід до приватної частини (особистого кабінету) Електронного кабінету здійснюється виключно після ідентифікації особи із використанням електронного цифрового підпису.

Меню «Листування з ДФС» приватної частини Електронного кабінету дозволяє створити та надіслати довільну кореспонденцію (лист, заяву, запит тощо) до відповідного контролюючого органу.

Протягом одного робочого дня після надсилання електронної Заяви до контролюючого органу платника буде повідомлено про вхідний реєстраційний номер та дату реєстрації Заяви в контролюючому органі, до якого дану Заяву направлено. Інформацію щодо отримання та реєстрації Заяви в контролюючому органі платник може переглянути в вкладці «Вхідні документи» меню «Вхідні/вихідні документи» Електронного кабінету.

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс