Особености возврата сумм единого социального взноса

22:02:2019 г.

Відповідно до п. 4 частини першої ст. 4 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464) фізичні особи – підприємці, у тому числі фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку, є платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок).

Процедуру зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів єдиного внеску платникам, на яких згідно із Законом № 2464 покладено обов’язок нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок, визначено Порядком зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 16.01.2016 № 6 (далі – Порядок).

У випадку надмірної сплати сум єдиного внеску на рахунок 3719 фіскальним органом здійснюється зарахування таких сум у рахунок майбутніх платежів за тим самим рахунком відповідно до встановленого розміру єдиного внеску та у порядку календарної черговості виникнення зобов’язань платника з цього платежу (п. 4 Порядку).

Згідно з п. 5 Порядку повернення сум єдиного внеску здійснюється у випадках:
1) надмірної або помилкової сплати сум єдиного внеску та/або застосованих фінансових санкцій на відповідний небюджетний рахунок за балансовим рахунком 3719 «Рахунок для зарахування коштів, які підлягають розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування» (далі – рахунок 3719);
2) помилкової сплати сум єдиного внеску та/або застосованих фінансових санкцій на невідповідний рахунок 3719;
3) помилкової сплати сум єдиного внеску та/або застосованих фінансових санкцій на рахунок з обліку доходів бюджету;
4) помилкової сплати податкових зобов’язань з податків, зборів, штрафних (фінансових) санкцій та пені, передбачених Податковим кодексом України (далі – Кодекс), на рахунок 3719.

Пунктом 6 Порядку визначено, що повернення сум єдиного внеску здійснюється на підставі Заяви платника про таке повернення (далі – Заява).

У випадках, передбачених підпунктами 1, 2 та 4 п. 5 Порядку, Заява подається до фіскального органу, на рахунок якого сплачено суми єдиного внеску, за формою, визначеною у додатку 1 до Порядку.

У випадку, передбаченому п.п. 3 п. 5 Порядку, Заява подається до фіскального органу за місцем обліку помилково сплачених сум єдиного внеску у довільній формі із зазначенням суми та напряму повернення.

Помилково сплачені суми у випадках, передбачених підпунктами 3 та 4 п. 5 Порядку, підлягають поверненню з урахуванням положень ст. 43 Кодексу та п. 12 ст. 9 Закону № 2464.

Відповідно до п. 7 Порядку Заява залишається без задоволення у таких випадках: невідповідність Заяви формі, визначеній у додатку 1 до Порядку; недостовірність викладеної у Заяві платника інформації; подання Заяви не за місцем обліку надміру та/або помилково сплачених сум єдиного внеску; наявність у платника заборгованості зі сплати єдиного внеску та/або фінансових санкцій.

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс