Главная arrow ЕСВ arrow Розрахунок показника «Облікова кількість штатних працівників» таблиці 1 додатка 4 звіту ЄСВ

Розрахунок показника «Облікова кількість штатних працівників» таблиці 1 додатка 4 звіту ЄСВ

17:09:2018 г.

Яким чином визначається показник «Облікова кількість штатних працівників» таблиці 1 додатка 4 звіту щодо сум нарахованого ЄВ?

Показник «Облікова кількість штатних працівників» у заголовній частині таблиці 1 додатка 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435 (у редакції наказу Мінфіну від 15.05.2018 № 511) (далі – Порядок № 435), визначається платником єдиного внеску згідно з розд. 2 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28.09.2005 № 286 (далі – Інструкція № 286).

В облікову кількість штатних працівників включаються усі наймані працівники, які уклали письмово трудовий договір (контракт) і виконували постійну, тимчасову або сезонну роботу один день і більше, а також власники підприємства, якщо, крім доходу, вони отримували заробітну плату на цьому підприємстві (п. 2.1 розд. 2 Інструкції № 286).

Облікова кількість штатних працівників визначається на певну дату звітного періоду, наприклад, на перше або останнє число місяця, включаючи прийнятих працівників і виключаючи тих, які вибули в цей день. Якщо підприємство на дату, вказану у формі державного статистичного спостереження, з будь-яких причин не працювало (вихідний або святковий день, з природних, технічних та економічних причин), облікова кількість працівників відображається за станом на останній день роботи, що передував цій даті (п. 2.2 розд. 2 Інструкції № 286).

В обліковій кількості штатних працівників за кожний календарний день враховуються особи, які фактично працювали, а також відсутні на роботі з будь-яких причин, тобто усі працівники, які перебувають у трудових відносинах, незалежно від виду трудового договору (п. 2.3 розд. 2 Інструкції № 286).

Пунктом 2.4 розд. 2 Інструкції № 286 визначено працівників, які включаються до облікової кількості штатних працівників:
• фактично з’явилися на роботу, включаючи тих, які не працювали з причин простою (п.п. 2.4.1 п. 2.4 розд. 2 Інструкції № 286);
• прийняті на роботу з випробувальним терміном (п.п. 2.4.2 п. 2.4 розд. 2 Інструкції № 286);
• прийняті або переведені за ініціативою адміністрації на роботу на неповний робочий день або неповний робочий тиждень. В обліковій кількості ці працівники враховуються за кожний календарний день як цілі одиниці, включаючи неробочі дні тижня, що обумовлені при зарахуванні на роботу. До працівників, прийнятих та переведених на роботу на неповний робочий день (тиждень), не належать ті категорії працівників, яким відповідно до законодавства встановлюється скорочена тривалість робочого часу, зокрема: працівники, молодші 18 років; зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці; жінки, яким надані додаткові перерви у роботі для годування дитини, інші категорії працівників (п.п. 2.4.3 п. 2.4 розд. 2 Інструкції № 286);
• перебувають у службових відрядженнях, включаючи закордонні (п.п. 2.4.4 п. 2.4 розд. 2 Інструкції № 286);
• уклали трудовий договір з підприємством про виконання роботи вдома особистою працею (надомники). До облікової кількості штатних працівників надомники включаються за кожний календарний день як цілі одиниці (п.п. 2.4.5 п. 2.4 розд. 2 Інструкції № 286);
• прийняті для заміщення працівників, які тимчасово відсутні (через хворобу, відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею віку, встановленого чинним законодавством або колективним договором, та з інших причин) (п.п. 2.4.6 п. 2.4 розд. 2 Інструкції № 286);
• працюють згідно з договорами (розпорядженнями, наказами) за межами підприємства (п.п. 2.4.7 п. 2.4 розд. 2 Інструкції № 286);
• направлені для виконання робіт вахтовим методом (п.п. 2.4.8 п. 2.4 розд. 2 Інструкції № 286);
• прийняті на постійну роботу за направленням державної служби зайнятості згідно з договором з роботодавцем про надання дотації на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних (п.п. 2.4.9 п. 2.4 розд. 2 Інструкції № 286);
• іноземні громадяни, якщо вони оформлені згідно з національним законодавством та одержують заробітну плату (п.п. 2.4.10 п. 2.4 розд. 2 Інструкції № 286);
• студенти денних відділень навчальних закладів, аспіранти, а також учні професійно-технічних навчальних закладів, з якими укладені трудові договори
(п.п. 2.4.11 п. 2.4 розд. 2 Інструкції № 286).

Згідно з п. 2.5 розд. 2 Інструкції № 286 в облікову кількість працівників включаються також працівники, які були тимчасово відсутні з таких причин:
• не з’явились на роботу через хворобу (протягом всього періоду захворювання до повернення на роботу відповідно до листків непрацездатності або до вибуття через інвалідність) (п.п. 2.5.1 п. 2.5 розд. 2 Інструкції № 286);
• у зв’язку з виконанням державних або громадських обов’язків (п.п. 2.5.2 п. 2.5 розд. 2 Інструкції № 286);
• тимчасово переведені на роботу на інше підприємство на підставі договорів між суб’єктами господарювання (п.п. 2.5.3 п. 2.5 розд. 2 Інструкції № 286);
• направлені з відривом від виробництва до навчальних закладів для підвищення кваліфікації або оволодіння новою професією (спеціальністю), перепідготовки та стажування на інші підприємства або за кордон (п.п. 2.5.4 п. 2.5 розд. 2 Інструкції № 286);
• навчаються у навчальних закладах, аспірантурах, та перебувають у відпустках у зв’язку з навчанням, вступом до навчальних закладів або які не з’явилися на роботу в надані їм додаткові вільні дні, незалежно від їхньої оплати (п.п. 2.5.5 п. 2.5 розд. 2 Інструкції № 286);
• перебувають у щорічних основних та додаткових, творчих відпустках, що надані відповідно до законодавства, колективного договору та трудового договору (контракту) (п.п. 2.5.6 п. 2.5 розд. 2 Інструкції № 286);
• перебувають у відпустках без збереження заробітної плати за згодою сторін та в інших випадках, передбачених законодавством, а також у відпустках з ініціативи адміністрації (п.п. 2.5.7 п. 2.5 розд. 2 Інструкції № 286);
• перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами (п.п. 2.5.8 п. 2.5 розд. 2 Інструкції № 286);
• перебувають у відпустках для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством або колективним договором підприємства, включаючи тих, які усиновили новонароджену дитину безпосередньо з пологового будинку (п.п. 2.5.9 п. 2.5 розд. 2 Інструкції № 286);
• мають вихідний день згідно з графіком роботи підприємства (п.п. 2.5.10 п. 2.5 розд. 2 Інструкції № 286);
• одержали день відпочинку за роботу у вихідні та святкові і неробочі дні (п.п. 2.5.11 п. 2.5 розд. 2 Інструкції № 286);
• беруть участь у страйках (п.п. 2.5.12 п. 2.5 розд. 2 Інструкції № 286);
• здійснили прогули (п.п. 2.5.13 п. 2.5 розд. 2 Інструкції № 286);
• відсторонені від виконання повноважень (п.п. 2.5.14 п. 2.5 розд. 2 Інструкції № 286);
• перебувають під слідством до рішення суду (п.п. 2.5.15 п. 2.5 розд. 2 Інструкції № 286).

Відповідно до п. 2.6 розд. 2 Інструкції № 286 не включаються до облікової кількості штатних працівників такі категорії:
• прийняті на роботу за сумісництвом з інших підприємств. Працівник, який отримує на одному підприємстві дві, півтори ставки, тобто оформлений за сумісництвом на тому самому підприємстві, де й основне місце роботи (внутрішнє сумісництво), або менше однієї ставки, в обліковій кількості штатних працівників враховується як одна фізична особа (п.п. 2.6.1 п. 2.6 розд. 2 Інструкції № 286);
• залучені до виконання робіт за цивільно-правовими договорами (договорами підряду). Працівник, який перебуває в обліковому складі підприємства і уклав цивільно-правовий договір з цим самим роботодавцем, враховується в обліковій та середньообліковій кількості працівників один раз за місцем основної роботи та не враховується у кількості працюючих за цивільно-правовими договорами (п.п. 2.6.2 п. 2.6 розд. 2 Інструкції № 286);
• переведені з інших підприємств згідно з договорами між суб’єктами господарювання (п.п. 2.6.3 п. 2.6 розд. 2 Інструкції № 286);
• учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів, які проходять виробниче навчання та виробничу практику на підприємстві згідно з договорами про надання робочих місць для зазначених цілей (п.п. 2.6.4 п. 2.6 розд. 2 Інструкції № 286);
• особи, направлені підприємствами для навчання у навчальних закладах з відривом від виробництва, які одержують за рахунок коштів цих підприємств тільки стипендію (п.п. 2.6.5 п. 2.6 розд. 2 Інструкції № 286);
• особи, які навчаються за рахунок коштів, передбачених у зведених кошторисах будівництва, для роботи на підприємствах, які будуть вводитися в дію (п.п. 2.6.6 п. 2.6 розд. 2 Інструкції № 286);
• працівники, які подали заяви про звільнення і припинили роботу до закінчення строку попередження або які припинили роботу без попередження адміністрації. Вони виключаються із облікового складу працівників з першого дня невиходу на роботу (п.п. 2.6.7 п. 2.6 розд. 2 Інструкції № 286).

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс

 

 
 
 

Rambler's Top100