Звiт з єдиного соціального внеску за новими формами подається починаючи з серпня 2018 року

04:09:2018 г.

01 серпня 2018 року набрав чинностi наказ МФУ вiд 15.05.2018 № 511, яким внесено змiни до «Порядку формування та подання страхувальниками звiту щодо сум нарахованого единого внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування», затвердженого наказом МФУ вiд 14.04.2015 № 435.

Вiдповiдно до внесених змiн з 01.08.2018 оновлено Додаток 4 «Звiт про суми нарахованої заробiтноi плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осiб та суми нарахованого единого внеску на загальнообов 'язкове державне соцiальне страхування» та Додаток 5 «Звiт про суми нарахованого доходу застрахованих осiб та суми нарахованого єдиного внеску».

Отже, звiтнiсть за новими формами, затвердженими наказом № 511, подається платниками единого внеску, починаючи з 01.09.2018, тобто за звiтнi перiоди починаючи з серпня 2018 року.

Таким чином, за серпень 2018 року додаток 4 (термiн подання протягом 20 календарних днiв, що настають за останнiм днем звiтного перiоду) та Додаток 5 (звiтний перiод за 2018 рiк) подаються за новими формами.

Додаток 4 за липень 2018 року (термiн подання - з 01 по 20 серпня 2018 року) подається за формами звiтностi, затвердженими Наказом № 435.

 

 
 
 

Rambler's Top100