Що варто знати для того, щоб зареєструвати РРО

30:12:2020 г.

Управління електронних сервісів ГУ ДПС у Львівській області продовжує низку роз’яснень щодо порядку отримання адміністративних послуг:

що варто знати для того, щоб зареєструвати реєстратор розрахункових операцій. Доречно: щоб зекономити свій час, використовуйте «Електронний кабінет», через який можна як подати заяву, так і отримати реєстраційне посвідчення РРО, не виходячи з дому. Тобто, цю послугу можна отримати без відвідування податкової інспекції.

Умови (підстави) отримання адміністративної послуги

Модель (модифікацію) реєстратора розрахункових операцій включено до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій.

Реєстратор розрахункових операцій переведено у фіскальний режим роботи (до фіскальної пам’яті РРО центром сервісного обслуговування РРО (далі – ЦСО) внесено фіскальний номер, персоналізовано та опломбовано РРО).

Довідку про опломбування РРО та акт введення в експлуатацію РРО надіслано ЦСО суб'єкту надання адміністративної послуги до закінчення терміну дії довідки про резервування фіскального номера РРО.

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заява про реєстрацію РРО за формою № 1-РРО або заява про реєстрацію РРО з купівлі-продажу іноземної валюти за формою № 1-РРОВ (далі – заява).

Заява має бути підписана керівником суб’єкта господарювання або фізичною особою – підприємцем чи представником суб’єкта господарювання за умови наявності документів, що посвідчують його особу та підтверджують надані йому повноваження, а також виконання вимог щодо електронної ідентифікації у разі подання заяви в електронному вигляді із зазначенням дати подання. Усі розділи заяви підлягають обов’язковому заповненню.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Заява подається до головного управління ДПС, Офісу великих платників податків ДПС за основним місцем обліку суб’єкта господарювання як платника податків в один із таких способів:

безпосередньо до органу ДПС;

засобами електронного зв’язку;

засобами інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет» (сервіс «Заяви, запити для отримання інформації»).

Документи можуть бути подані за наявності документа, що посвідчує особу, відповідальною особою суб’єкта господарювання або самим суб’єктом господарювання – фізичною особою – підприємцем, а також представником суб’єкта господарювання за умови наявності документів, що посвідчують його особу та підтверджують надані йому повноваження, а також виконання вимог щодо електронної ідентифікації у випадку подання документів в електронному вигляді.

Суб’єкт господарювання, який є платником податку на прибуток, може реєструвати РРО за місцезнаходженням своїх відокремлених підрозділів, які розташовані на території іншої, ніж такий суб’єкт, територіальної громади.

Національні оператори можуть реєструвати РРО за місцезнаходженням своїх відокремлених підрозділів або господарських одиниць, де будуть використовуватися РРО:

Публічне акціонерне товариство «Укрпошта» – за місцезнаходженням відділень;

Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» – за місцезнаходженням центрів та цехів телекомунікаційних послуг;

Державне підприємство спеціального зв’язку – за місцезнаходженням вузлів та пунктів спеціального зв’язку;

Публічне акціонерне товариство «Українська залізниця» – за місцезнаходженням станцій, підрозділів локомотивного, вагонного, колійного, вантажного, пасажирського та інших господарств, необхідних для забезпечення роботи залізничного транспорту.

Національний оператор поштового зв’язку, який на підставі генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій має право здійснювати валютно-обмінні операції, може реєструвати РРО за кодом ЄДРПОУ юридичної особи за місцезнаходженням своїх відокремлених підрозділів, які мають право здійснювати зазначені операції на підставі наданого національним оператором поштового зв’язку дозволу на здійснення валютно-обмінних операцій.

Строк надання адміністративної послуги

Не пізніше наступного робочого дня після отримання контролюючим органом від ЦСО довідки про опломбування РРО та акта введення в експлуатацію РРО, але не більше 6 робочих днів з дня подання суб’єктом звернення заяви.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

РРО вже зареєстрований.

Модель (модифікацію) РРО не включено або виключено з Державного реєстру РРО.

РРО не відповідає сфері застосування, зазначеній в реєстраційній заяві.

ЦСО не включено до Реєстру Центрів сервісного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій.

Суб’єкт господарювання є пов’язаною особою з ЦСО.

В контролюючому органі наявні відомості щодо відсутності реєстрації або скасування рішення про реєстрацію пункту обміну валюти.

Щодо господарської одиниці, вказаної у заяві, суб’єкт господарювання не повідомив про такий об’єкт оподаткування контролюючий орган відповідно до вимог пункту 63.3 статті 63 Податкового кодексу або згідно з таким повідомленням відповідний об’єкт є закритим чи не експлуатується суб’єктом господарювання.

Суб’єкта господарювання не включено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Суб’єкт господарювання не перебуває на обліку в контролюючому органі, до якого подано заяву.

Суб’єкт господарювання або його відокремлені підрозділи не перебувають на обліку в контролюючому органі за адресою господарської одиниці, де буде використовуватися РРО.

Суб’єкт господарювання не перебуває на обліку в контролюючому органі за місцезнаходженням пункту обміну валюти, де буде використовуватися РРО.

Щодо договору між ЦСО та суб’єктом господарювання про технічне обслуговування та ремонт РРО в контролюючому органі відсутнє повідомлення ЦСО про його укладання або згідно з таким повідомленням відповідний договір розірваний або припинений.

У контролюючому органі наявні відомості про РРО як про викрадений.

Екземпляр моделі (модифікації) РРО, що реєструється, відсутній в реєстрі екземплярів реєстраторів розрахункових операцій.

Способи отримання результату

Реєстраційне посвідчення РРО можна отримати:

безпосередньо в контролюючому органі, до якого подано заяву, за наявності документа, що посвідчує особу, відповідальною особою суб’єкта господарювання або самим суб’єктом господарювання – фізичною особою – підприємцем, а також представником суб’єкта господарювання за умови наявності документів, що посвідчують його особу та підтверджують надані йому повноваження;

засобами інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет».

ГУ ДПС у Львівській області