Как в новой декларации по НДС отображается перенос отрицательного значения

25:02:2016 г.

Яким чином в податковій декларації з ПДВ відображається зарахування від’ємного значення різниці між сумою податкових зобов’язань і сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду до складу податкового кредиту наступного податкового періоду?

  Розділ ІІІ «Розрахунки за звітний період» податкової декларації з податку на додану вартість (далі – декларація) заповнюється відповідно до п. 5 розд. V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.01.2016 за № 159/28289 із змінами та доповненнями (далі – Порядок № 21).
    
 Порядком № 21 передбачено, що якщо в результаті розрахунку значення різниці між сумою податкових зобов’язань (рядок 9) декларації 0110 і податкового кредиту (рядок 17) декларації 0110 отримано від’ємне значення, то заповнюється рядок 19 декларації 0110.
     
Рядок 19 декларації 0121 - 0123 / 0130 дорівнює сумі значень рядків 14 таблиць 1 - 3
(ДС 10) (додаток 10) та переноситься до рядка 21 декларації 0121 - 0123 / 0130.
     
У декларації 0121 - 0123 / 0130 одночасно може бути заповнено рядки 18, 18.1, 18.2 та 19 у разі, якщо за результатами звітного (податкового) періоду за окремими операціями, визначеними підпунктами. «а» - «в» п. 209.2 ст. 209 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ), різниця між сумою податкових зобов’язань і податкового кредиту має позитивне значення, а за іншими такими операціями - від’ємне значення.
     
З рядка 19 визначається сума перевищення від’ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до п. 200 прим. 1.3 ст. 200 прим. 1 ПКУ на момент подання податкової декларації.      Визначена сума вказується у рядку 19.1 та зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 21).
     
У разі якщо сума від’ємного значення (рядок 19) менша або дорівнює сумі, обчисленій відповідно до п. 200 прим.1 .3 ст. 200 прим. 1 ПКУ на момент подання податкової декларації, рядок 19.1 не заповнюється.
     
Сума, обчислена відповідно до п.200 прим.1 .3 ст. 200 прим. 1 ПКУ на момент подання податкової декларації, зазначається у відповідному службовому полі у рядку 19.1.
     
Сума від’ємного значення, що не перевищує суми, обчисленої відповідно до п.200
прим.1 .3 ст. 200 прим. 1 ПКУ на момент подання податкової декларації (рядок 19 - рядок 19.1), зазначається у рядку 20.
     
Сума від’ємного значення (рядок 20 у декларації 0110):

  • зараховується у зменшення суми податкового боргу, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до ПКУ), в частині, що не перевищує суми, обчисленої відповідно до п. 200 прим.1 .3 ст. 200 прим. 1 ПКУ на момент подання податкової декларації (відображається у рядку 20.1);
  • підлягає бюджетному відшкодуванню (відображається у рядку 20.2): на рахунок платника у банку (відображається у рядку 20.2.1) та/або у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до Державного бюджету України (відображається у рядку 20.2.2).
         

Платники податку, які відповідно до ст. 200 ПКУ мають право на бюджетне відшкодування податку на додану вартість, здійснюють розрахунок бюджетного відшкодування та додають до декларації 0110 (Д3) (додаток 3) та (Д4) (додаток 4).
     
Розрахунок суми бюджетного відшкодування здійснюється в межах суми, обчисленої відповідно до п. 200 прим.1 .3 ст. 200 прим. 1 ПКУ на момент подання податкової декларації, за вирахуванням від’ємного значення поточного звітного (податкового) періоду, зарахованого у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість.
    
 Значення рядка 3 (Д3) (додаток 3) переноситься до рядка 20.2 декларації 0110;
     зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.
     
При заповненні рядка 20.2 обов’язковим є подання (Д3) (додаток 3) та (Д4) (додаток 4).
     
Залишок від’ємного значення після вирахування суми податкового боргу та суми бюджетного відшкодування (рядок 20 - рядок 20.1 - рядок 20.2) відображається у рядку 20.3.
     
Рядки 19.1, 20, 20.1, 20.2, 20.2.1, 20.2.2, 20.3 у декларації 0121 - 0123 / 0130 не заповнюються.
     
Сума від’ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 19.1 + рядок 20.3), відображається у рядку 21 та переноситься до рядка 16.1 наступного звітного (податкового) періоду.
     
У декларації 0121 - 0123 / 0130 до рядка 21 переноситься значення рядка 19.

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс

 

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить