Когда можно показать кредит по НДС по неправильной, но откорректированной налоговой накладной

19:04:2018 г.

В якому звітному періоді має право покупець віднести до складу податкового кредиту суму ПДВ, зазначену у податковій накладній, в обов’язкових реквізитах якої допущено помилки, та їх виправлено шляхом складання розрахунку коригування?

Згідно з нормами п. 185.1 ст. 185, п. 187.1 ст. 187, п.п. 198.1, 198.2, 198.3 та 198.6 ст. 198, п.п. 201.1, 201.7, та 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-УІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) за операцією з постачання товарів/послуг на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку повинен скласти податкову накладну і зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН). Пунктом 201.10 ст. 201 ПКУ встановлено перелік обов’язкових реквізитів, які при складанні податкової накладної підлягають обов’язковому заповненню. Така податкова накладна, належним чином складена та зареєстрована в ЄРПН з дотриманням норм ПКУ, для покупця товарів/послуг є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

Відповідно до п. 192.1 ст. 192 ПКУ для виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов’язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, платник податку має право скласти розрахунок коригування до відповідної податкової накладної.

Відповідно до п. 44.1 ст. 44 ПКУ для цілей оподаткування платники податків зобов’язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов’язаних з визначенням об’єктів оподаткування та/або податкових зобов’язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством.

Платникам податків забороняється формування показників податкової звітності, митних декларацій на підставі даних, не підтверджених документами, що визначені абзацом першим п. 44.1 ст. 44 ПКУ.

Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21 (далі - .Порядок
№ 21).

Згідно з п. 6 розд. III Порядку № 21 дані, наведені в податковій звітності, мають відповідати даним бухгалтерського та податкового обліку платника.

Отже, в податковій декларації з ПДВ (у тому числі у складі податкового кредиту) платником податку відображаються дані, зазначені в податкових накладних, які складені на підставі первинних (бухгалтерських) документів та відповідають їм. Платник податку не має права включити до податкового кредиту суму ПДВ, зазначену у податковій накладній, у якій допущено помилки в обов’язкових реквізитах, визначених п. 201.1 ст. 201 ПКУ, якщо такі помилки заважають ідентифікувати здійснену операцію та її зміст (у тому числі якщо така податкова накладна зареєстрована в ЄРПН).

У покупця право на податковий кредит за операцією з постачання товарів/послуг у разі, якщо податкова накладна за такою операцією була складена з порушенням норм ПКУ, виникає лише після виправлення помилок шляхом складання до такої податкової накладної розрахунку коригування та реєстрації його в ЄРПН.

Відповідно до п. 198.6 ст. 198 ПКУ у разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму ПДВ на підставі отриманих податкових накладних/розрахунків коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, таке право зберігається за ним протягом 1095 календарних днів з дати складення податкової накладної/розрахунку коригування.

Суми податку, сплачені (нараховані) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, зазначені в податкових накладних / розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН з порушенням строку реєстрації, включаються до податкового кредиту за звітний податковий період, в якому зареєстровано податкові накладні / розрахунки коригування до таких податкових накладних в ЄРПН, але не пізніше ніж через 1095 календарних днів з дати складення податкових накладних / розрахунків коригування до таких податкових накладних, у тому числі для платників податку, які застосовують касовий метод.

Отже, сума ПДВ, зазначена у податковій накладній, в обов’язкових реквізитах якої допущено помилки, що заважають ідентифікувати здійснену операцію, і які виправлено шляхом складання розрахунку коригування, може бути включена до складу податкового кредиту після реєстрації такого розрахунку коригування в ЄРПН:
• у разі своєчасної реєстрації в ЄРПН - у податковій декларації з ПДВ за той звітний (податковий) період, в якому складено розрахунок коригування, або за будь-який наступний звітний (податковий) період, але не пізніше ніж через 1095 календарних днів з дати складання такої податкової накладної.
• у разі несвоєчасної реєстрації в ЄРПН - у податковій декларації з ПДВ того звітного періоду, в жому його зареєстровано в ЄРПН, або будь-якого наступного звітного (податкового) періоду, але не пізніше ніж через 1095 днів з дати складання такої податкової накладної.

Суми ПДВ, відображені у податковій накладній / розрахунку коригування, з дати складання яких минуло 1095 календарних днів, платник податку не може включити до податкового кредиту.

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс

 

 
 
 

Rambler's Top100