Механизм сверки покупателем полученной налоговой накладной с данными реестра

05:07:2012 г.

ЗАПИТАННЯ: Яким чином покупець має  звіряти дані отриманої податкової накладної на відповідність з даними Єдиного реєстру?

ВІДПОВІДЬ: Згідно з п. 201.10 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-VI  (далі - ПК) порядок ведення Єдиного реєстру податкових накладних встановлюється КМУ а саме його постановою від 29.12.2010 року № 1246 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних» (далі – Порядок №1246).

Порядком № 1246 передбачено, що з метою отримання інформації, що міститься у Єдиному Реєстрі податкових накладних (далі - Реєстр), покупець складає запит за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення в електронному вигляді у форматі (відповідно до стандарту), затвердженому ДПС, та надсилає його засобами телекомунікаційного зв’язку Державній податковій службі.
На запит покупця стосовно надання інформації, що міститься у Реєстрі, видається:

  • про податкову накладну та/або розрахунок коригування - витяг з Реєстру;
  • про податкову накладну, до якої на дату надходження такого запиту зареєстровано розрахунок коригування, - витяг, що містить відомості про податкову накладну та відповідний розрахунок коригування;
  • про розрахунок коригування до податкової накладної - витяг, що містить відомості про податкову накладну та відповідний розрахунок коригування.

Запит щодо надання відомостей про податкові накладні та/або розрахунки коригування з Реєстру складається у форматі (відповідно до стандарту), затвердженому ДПС, за допомогою спеціалізованого програмног озабезпечення.
На запит накладаються електронні цифрові підписи посадових осіб платника податку у такому порядку: першим - електронний цифровий підпис головного бухгалтера (бухгалтера) або електронний цифровий підпис керівника; другим - електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки покупця.

За відсутності у покупця посади бухгалтера електронні цифрові підписи посадових осіб платника податку накладаються у такому порядку:
першим - електронний цифровий підпис керівника;
другим - електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки покупця.

Покупець, що є фізичною особою - підприємцем, накладає електронний цифровий підпис у такому порядку:
першим - електронний цифровий підпис платника податку;
другим - електронний цифровий підпис,що є аналогом відбитка печатки покупця.

Запит покупця в електронній формі підлягає шифруванню та надсилається Державній податковій службі засобами телекомунікаційного зв’язку з урахуванням вимог Законів України «Про електронний цифровий підпис» та «Про електронні документи та електронний документообіг». Примірник запиту в електронній формі зберігається у покупця.
Державна податкова служба після надходження від покупця запиту в електронній формі проводить його розшифрування, перевіряє електронний цифровий підпис, визначає відповідність електронного документа формату (стандарту), затвердженому Державною податковою  службою.
Державна податкова служба здійснює пошук зазначеної у запиті податкової накладної та/або розрахунку коригування та складає витяг з Реєстру, у якому наводяться відомості щодо податкової накладної та розрахунку коригування. Зазначений витяг надсилається покупцеві не пізніше операційного дня,що настає за днем надходження запиту.
На зазначений витяг накладається електронний підпис Державної податкової служби, який після шифрування надсилається на електронну адресу, зазначену в запиті покупця.

ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС