Облагать ли НДС ошибочно полученные средства на банковский счет

28:02:2017 г.

Помилковим є списання/зарахування коштів, що відбулося з вини банку або клієнта з рахунку неналежного платника та/або на рахунок неналежного отримувача (Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджена постановою Правління НБУ від 22.01.2004 р. № 22).

Підприємства мають повертати помилково зараховані на їхні рахунки кошти платникам у п’ятиденний строк. Якщо власник рахунку не повернув такі кошти у зазначений строк, їх повертають у загальному претензійно-позовному порядку (ст. 6 Указу Президента України «Про заходи щодо нормалізації платіжної дисципліни в народному господарстві України» від 16.03.1995 № 227/95).

Податкові зобов’язання з ПДВ виникають, якщо між платником і отримувачем коштів існують договірні відносини щодо постачання товарів/послуг.

Отже, якщо договірних відносин щодо постачання товарів/послуг між суб’єктами господарювання немає, отримані неналежним отримувачем кошти, що їх повернуто у встановлені строки, не підлягають оподаткуванню ПДВ.
Лист ГУ ДФС у м. Києві від 21.02.2017 р. № 3805 /10/26-15-12-01-18

Головбух24

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У М. КИЄВІ
ЛИСТ від 21.02.2017 р. № 3805 /10/26-15-12-01-18

Головне управління ДФС у м. Києві розглянуло лист щодо порядку складання податкових накладних та розрахунків коригування до податкових накладних і в межах своїх повноважень повідомляє.

Згідно з п.п. «а» та п.п. «б» п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами і доповненнями (далі – ПКУ) об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 ПКУ.
База оподаткування ПДВ зазначених операцій визначається у відповідності до ст. 188 ПКУ.

Визначення термінів «постачання товарів/послуг» наведене в п.п. 14.1.185 та п.п. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 ПКУ, а саме:
• постачання послуг - будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності;
• постачання товарів - будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.

Тобто, якщо договірні відносини щодо постачання товарів/послуг наявні, то на дату надходження коштів на банківський рахунок у платника податку відповідно до ст. 187 ПКУ виникають податкові зобов’язання з ПДВ.

Разом з тим згідно з Інструкцією про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою постановою Національного банку України від 22 січня 2004 року № 22 із змінами і доповненнями, помилкове списання/зарахування коштів - списання/зарахування коштів, унаслідок якого з вини банку або клієнта відбувається їх списання з рахунку неналежного платника та/або зарахування на .рахунок неналежного отримувача.

Відповідно до ст. 6 Указу Президента України від 16 березня 1995 року № 227/95 «Про заходи щодо нормалізації платіжної дисципліни в народному господарстві України» зі змінами та доповненнями підприємства незалежно від форм власності мають повертати платникам у п’ятиденний термін помилково зараховані на їхні рахунки кошти. Якщо власник рахунку не повернув у зазначений термін помилково одержані кошти, то їх повернення має здійснюватись у загальному претензійно-позовному порядку.

Враховуючи зазначене, якщо договірні відносини щодо постачання товарів/послуг між суб’єктами господарювання відсутні, то отримані неналежним отримувачем кошти, які повернуто у встановлені терміни, не підлягають оподаткуванню ПДВ.

Слід зазначити, що статтею 36 Кодексу встановлено, що платники податку зобов’язані самостійно декларувати свої податкові зобов’язання та визначати відповідність проведення ними операцій.

Крім того, оцінка правомірності відображення в податковому обліку господарських операцій може бути здійснена лише в межах податкової перевірки у відповідності до вимог Кодексу.

Згідно із статтею 52 Кодексу податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися виключно платником податків, якому надано таку консультацію.
Звертаємо увагу, що листи ГУ ДФС у м. Києві не є нормативно-правовими актами, а мають лише інформаційний характер і не встановлюють правових норм та діють до набрання чинності нормативно-правових актів, що змінюють відповідні правовідносини.

Заступник начальника                                                       Е.М. Пруднікова

 

 
 
 

Rambler's Top100