Исправление ошибок в акцизной декларации

09:11:2017 г.

Який порядок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах у складі звітної (нової звітної) декларації акцизного податку?

Форму декларації акцизного податку (далі – Декларація), Порядок її заповнення та подання затверджено наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 14, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.01.2015 за № 105/2655 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26.09.2016 № 841, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.10.2016 за № 1365/29495) (далі – Порядок № 14).

Пунктом 50.1 ст. 50 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) встановлено, що платник податків, який самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний, за винятком випадків, установлених п. 50.2 ст. 50 ПКУ:
а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;
б) або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, збільшену на суму штрафу у розмірі п’яти відсотків від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов’язання з цього податку.

Відповідно до п. 16 розд. ІІІ Порядку № 14 платник, який до початку його перевірки контролюючим органом самостійно виявляє факт недоплати - заниження податкового зобов’язання минулих звітних (податкових) періодів, зобов’язаний подати:
• або уточнюючу Декларацію разом із розрахунком суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов’язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах, і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків такої суми до подання уточнюючої Декларації;
• або розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов’язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах, у складі звітної (звітної нової) Декларації за звітний (податковий) період, що настає за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, і сплатити суму податкового зобов’язання за звітний (податковий) період, суму недоплати та штраф у розмірі п’яти відсотків суми такої недоплати до подання звітної (звітної нової) Декларації.

Відповідно до п. 9 розд. V Порядку № 14 Додаток 8 «Розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов’язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах» (далі – Додаток 8) подається до уточнюючої Декларації і заповнюється в такому порядку:
• у рядку 1 вказуються суми податку, зазначені в Декларації, показники за період, у якому виявлено помилку;
• у рядку 2, що заповнюється в такому самому порядку, що й рядок 1, зазначаються виправлені суми податку, зазначені в уточнюючій Декларації у звітному періоді;
• у рядку 3 зазначаються суми податку, які збільшують суму податкового зобов’язання, що уточнюється;
• у рядку 4 зазначаються суми податку, які зменшують суму податкового зобов’язання, що уточнюється;
• у рядку 5 зазначається нарахована сума штрафу у розмірі 3 відсотків відповідно до п.п. «а» абзацу третього п. 50.1 ст. 50 ПКУ у разі, якщо у рядку 3 зазначається збільшення податкових зобов’язань за рахунок уточнення;
• у рядку 6 зазначається сума штрафу в розмірі 5 відсотків суми недоплати відповідно до п.п. «б» абзацу третього п. 50.1 ст. 50 ПКУ у разі подання звітної Декларації, що визначається у розмірі 5 відсотків числового значення рядка 3;
• у рядку 7 зазначається сума пені, що нараховується платником самостійно у порядку, встановленому відповідно до п.п. 129.1.2 п. 129.1 ст. 129 ПКУ, у разі, якщо у рядку 3 розрахунку зазначається збільшення податкових зобов’язань за рахунок уточнення;
• у рядку 8 стисло викладається суть помилки, чисельні показники якої відображаються у рядках 1 – 4 відповідної колонки Додатка 8.

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс

 

 
 
 

Rambler's Top100