Как исчислить средний доход для расчета больничных лицу, которое в течение расчетного периода уволилось с основного месяца работы и стало предпринимателем

26:12:2016 г.

Фонд социального страхования по временной потере трудоспособности в письме от 24.11.2016 г. № 5.2-32-2077 разъяснил: если страховой случай у застрахованного лица наступил после увольнения с основного места работы и в период осуществления предпринимательской деятельности и уплаты им как плательщиком единого налога ЕСВ, то для вычисления среднего дохода необходимо доход от предпринимательской деятельности за расчетный период разделить на количество календарных дней ведения предпринимательской деятельности. В то же время размер заработной платы по прежнему месту работы НЕ учитывается при исчислении среднего дохода лица.

Отдельно ФСС по ВПТ отметил: при исчислении среднего дохода действующим законодательством не предусмотрено суммирование доходов с предыдущих мест работы в 12-месячном периоде перед наступлением страхового случая.

Интерактивная бухгалтерия

  ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ З ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 

ЛИСТ від 24.11.2016 р. № 5.2-32-2077 

Щодо включення до розрахункового періоду для нарахування допомоги доходів, отриманих до початку підприємницької діяльності 

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності розглянула звернення та повідомляє.

Відповідно до пункту 3 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року N 1266, середньоденна заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на яку нарахований єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та/або страхові внески на відповідні види загальнообов'язкового державного соціального страхування, на кількість календарних днів зайнятості (відповідно до видів страхування - період перебування у трудових відносинах, виконання робіт (послуг) за цивільно-правовими договорами, проходження служби, провадження підприємницької або іншої діяльності, пов'язаної з отриманням доходу безпосередньо від такої діяльності) у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, - тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати.

Оскільки, згідно з вашим листом, страховий випадок у застрахованої особи настав після звільнення з основного місця роботи та в період здійснення підприємницької діяльності та сплати нею як платником єдиного податку єдиного соціального внеску, то для обчислення середнього доходу необхідно дохід від підприємницької діяльності за розрахунковий період розділити на кількість календарних днів провадження підприємницької діяльності, при цьому розмір заробітної плати за попереднім місцем роботи не враховується при обчисленні середнього доходу особи.

Чинним законодавством при обчисленні середнього доходу не передбачено сумування доходів із попередніх місць роботи у дванадцятимісячному періоді перед настанням страхового випадку. 

Заступник директора Т. Нагорна

 
 
 

Rambler's Top100