Как внести изменения в алко-табачную лицензию в случае изменения регистрационных данных предпринимателя

28:09:2017 г.

Який порядок внесення змін до ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями або тютюновими виробами у разі зміни відомостей, зазначених у виданій суб’єкту господарювання ліцензії (найменування юридичної особи або прізвища фізичної особи, місцезнаходження або місця проживання, адреси місця торгівлі в зв’язку з перейменуванням населеного пункту, вулиці тощо)?

Статтею 15 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-BP «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» із змінами і доповненнями визначено, що у разі зміни відомостей, зазначених у виданій суб’єкту господарювання ліцензії (за винятком змін, пов’язаних з реорганізацією суб’єкта господарювання та/або зміною типу акціонерного товариства), орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб’єкта господарювання протягом трьох робочих днів видає суб’єкту господарювання ліцензію, оформлену на новому бланку з урахуванням змін.

Відповідно до п. 25 Тимчасового порядку видачі ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів і роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року № 493 із змінами та доповненнями у ліцензії, зокрема, зазначається на лицьовому боці:
найменування органу, що її видав;
• вид товарів (алкогольні напої чи тютюнові вироби), на право реалізації яких видано ліцензію;
• для юридичних осіб – найменування та місцезнаходження, номер телефону, факс (за їх наявності);
• для фізичних осіб – прізвище, ім’я та по батькові, паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий, місце проживання), номер телефону (за його наявності);
• ідентифікаційний код суб’єкта підприємницької діяльності;
• місце торгівлі;
• адреси відокремлених від роздрібної мережі місць зберігання алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
• еєстраційний номер ліцензії, дата реєстрації;
• термін дії;
• дата видачі ліцензії;
• посада, прізвище, ім’я, по батькові уповноваженої особи, яка підписала ліцензію.

При цьому згідно Інформаційних карток: № 103 «Переоформлення ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями», № 107 «Переоформлення ліцензії на право роздрібної торгівлі сидром та перрі (без додання спирту)», № 111 «Переоформлення ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами», затверджених наказом ДФС від 28.07.2017 № 500 «Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг та внесення змін до деяких наказів ДФС», у разі зміни відомостей, зазначених у виданій суб’єкту господарювання ліцензії (за винятком змін, пов’язаних з реорганізацією суб’єкта господарювання), подаються:
• заява про переоформлення ліцензії (подається у довільній формі);
• документи, що підтверджують зміну відомостей.

Зазначені Інформаційні картки розміщено на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України за адресою: http://sfs.gov.ua (розділ «Адміністративні послуги»).

Таким чином, у разі зміни відомостей (найменування юридичної особи або прізвища фізичної особи, місцезнаходження або місця проживання, адреси місця торгівлі в зв’язку з перейменуванням населеного пункту, вулиці тощо), зазначених у виданій суб’єкту господарювання ліцензії, орган, який видав ліцензію, на підставі заяви суб’єкта господарювання протягом трьох робочих днів видає суб’єкту господарювання ліцензію, оформлену на новому бланку з урахуванням змін.

Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс

  
 
 

Rambler's Top100