Камеральная проверка декларации по НДС проводится в течение 30 к. д. после предельного срока ее получения

23:10:2012 г.

Каков срок проведения камеральной проверки декларации по НДС?

Відповідно до пп. 75.1.1 ст. 75 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) камеральною вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні органу державної податкової служби винятково на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків.
Згідно з п. 76.1 ст. 76 ПКУ камеральна перевірка проводиться посадовими особами органу державної податкової служби без будь-якого спеціального рішення керівника такого органу або направлення на її проведення.
Камеральній перевірці підлягає вся податкова звітність суцільним порядком.
Згода платника податків на перевірку та його присутність під час проведення камеральної перевірки не обов’язкові.
Згідно з п. 200.10 ст. 200 ПКУ протягом 30 календарних днів, що настають за граничним терміном отримання податкової декларації, податковий орган проводить камеральну перевірку заявлених у ній даних.
Отже, камеральна перевірка декларації з податку на додану вартість проводиться протягом 30 календарних днів, що настають за граничним терміном отримання податкової декларації.

 

ДПС у Львівській області