КМУ ограничил проведение проверок предпринимателей!

29:05:2009 г.

Обнародован текст постановления КМУ от 21.05.2009 г. № 502, ограничивающего до 31.12.2010 года проведение проверок субъектов предпринимательской деятельности. Комментарий редакции к принятому документу будет опубликован на сайте в ближайшее время.

Публикуется на языке оригинала

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 21 травня 2009 р.  № 502

Про тимчасові обмеження щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю)
у сфері господарської діяльності на період до 31 грудня 2010 року

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Органам і посадовим особам, уповноваженим законами здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності:
1) до 31 грудня 2010 р.:

  1. тимчасово припинити проведення планових перевірок суб’єктів господарювання, крім перевірок суб’єктів господарювання, що відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності віднесені до суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику, та планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов’язкових платежів);
  2. установити обмеження щодо проведення позапланових перевірок суб’єктів господарювання, крім перевірок, що проводяться за зверненнями фізичних і юридичних осіб про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства або за поданням суб’єктом господарювання до відповідного органу письмової заяви про проведення перевірки за його бажанням;
  3. видавати суб’єктові господарювання припис про усунення протягом 30 діб виявлених порушень, підготовлений на підставі акта про проведення перевірки, якщо інший строк не передбачено законом;
  4. приймати рішення про застосування до суб’єктів господарювання фінансових і адміністративних санкцій лише у разі невиконання ними протягом 30 діб від дня одержання приписів про усунення виявлених порушень (крім порушень, що неможливо усунути);
  5. не застосовувати санкції за порушення, які усунуті на виконання припису;

2) привести у місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.
2. Державному комітетові з питань регуляторної політики та підприємництва надавати методологічну допомогу органам і посадовим особам, уповноваженим законами здійснювати державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, з метою забезпечення виконання цієї постанови.

Прем’єр міністр України                                              Ю. Тимошенко