Минфин разработал проект новой формы налоговых накладных

30:11:2011 г.
Проект наказу Міністерства фінансів України "Про затвердження форми податкової накладної та порядку її заповнення"

 ПРОЕКТ

Завантажити додатки до проекту наказу

 МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

___ __________2011                                                                                                № ______

м. Київ

Про затвердження форми Податкової накладної та Порядку її заповнення

На виконання пункту 16 Плану організації підготовки проектів нормативно-правових актів, необхідності для забезпечення реалізації Закону України від 7 липня 2011 р. №3609-VI „Про внесення змін до податкового кодексу України” та з метою забезпечення практичного застосування статті 201 розділу V Податкового кодексу України,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Податкової накладної та Порядок заповнення податкової накладної, що додаються.

2. Визначити таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 21.12.2010 № 969 „Про затвердження форми Податкової накладної та Порядку її заповнення”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.12.2010 за № 1401/18696.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М. О.), Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України (Любченко О. М.) у встановленому порядку забезпечити:
3.1. подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
3.2. оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністретсва фінансів України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А. І., заступника Голови Державної податкової служби України Лекаря С.І.

 

Міністр                                                                                             Ф. Ярошенко

 

Аналіз впливу регуляторного акта
(до проекту наказу Міністерства фінансів України “Про затвердження форми податкової накладної та порядку її заповнення”)

1.Проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Наказ Міністерства фінансів України „Про затвердження форми податкової накладної та порядку її заповнення” (далі – Наказ) розроблено відповідно до вимог Податкового кодексу України, зокрема Розділу V, з урахуванням змін, внесених Законом України від 7 липня 2011 р. №3609-VІ „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України” .
На даний час форма Податкової накладної та порядок її заповнення затверджені наказом Державної податкової адміністрації України від 21.12.10 №969.
Законом України „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України” від 7 липня 2011 р. №3609-VІ внесено зміни до пункту 201.1 статті 201 Розділу V „Податок на додану вартість” Податкового кодексу України (далі – Кодекс), відповідно до яких перелік обов’язкових реквізитів, що повинна містити податкова накладна, доповнено новим реквізитом „код товару згідно з УКТ ЗЕД (для підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України)”.
Тобто виникає необхідність внесення відповідних змін до самої форми податкової накладної.
Однак, відповідно до Указу Президента України від 09.12.10 №1085/2010 „Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” діяльність Державної податкової служби України спрямовується і координується через Міністра фінансів України.
Таким чином, внесення змін до форми податкової накладної та порядку її заповнення можливе лише шляхом видання наказу Міністерства фінансів України. Крім того, виникає необхідність скасування наказу Державної податкової адміністрації України від 21.12.10 № 969  „Про затвердження форми податкової накладної та порядку її заповнення”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.10 за  № 1401/18696.

2. Цілі державного регулювання

Основною метою підготовки акта є приведення форми податкової накладної та порядку її заповнення до вимог Податкового кодексу України з урахуванням змін, внесених Законом України „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України” від 7 липня 2011 р. №3609-VІ.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

         Оскільки основною метою підготовки акта є приведення форми податкової накладної та порядку її заповнення до вимог Податкового кодексу України з урахуванням змін, внесених Законом України „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України” від 7 липня 2011 р. №3609-VІ, альтернативних способів досягнення зазначених цілей не існує.

  
4. Механізм, який застосовується для розв’язання проблеми, і відповідні заходи

Наказомпередбачено:
- затвердити форму податкової накладної та додатків до неї;
- затвердити Порядок заповнення податкової накладної;
- визнати таким, що втрати чинність, наказу Державної податкової адміністрації України від 21.12.10 № 969  „Про затвердження форми податкової накладної та порядку її заповнення”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.12.10 за  № 1401/18696.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Видання Наказу дозволить затвердити форму податкової накладної та порядку її заповнення, які відповідатимуть вимогам Податкового кодексу України з урахуванням змін, внесених до нього Законом №3609, і не призведе до виникнення проблем при його реалізації у суб’єктів господарювання та у органів виконавчої влади, оскільки аналогічні форма податкової накладної та порядок її заповнення були затверджені наказами ДПА України від 30.05.97 № 165 та від 21.12.10 № 969 і ефективно діяли понад 14 років.
Ризик впливу зовнішніх чинників на дію проекту наказу є мінімальним.
У разі прийняття проекту наказу складнощі з боку органів державної влади та суб’єктів господарювання на реалізацію та виконання вимог наказу не виникатимуть.

            6. Очікувані результати прийняття акта

Прийняття цього наказу забезпечує виконання норм Податкового кодексу України.

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

З метою правильного застосування чинного законодавства з податку на додану вартість та уникнення непорозумінь між органами державної податкової служби та платниками податку.

Додаткові витрати відсутні.

Сфера інтересів суб’єктів господарювання

     Виключить можливість неправильного застосування чинного законодавства суб’єктами господарювання.

Додаткові витрати відсутні

Сфера інтересів громадян

Не розповсюджується на сферу інтересів громадян

Не розповсюджується на сферу інтересів громадян

7. Термін дії акта

Термін дії не обмежений, оскільки нормативно – правові акти вищого рівня, на виконання яких розроблено наказ, мають необмежений термін дії.

8. Показники результативності акта

Дія наказу поширюється на  суб’єктів господарювання усіх форм власності, які зареєстровані платниками податку на додану вартість.
Рівень поінформованості зареєстрованих платниками податку на додану вартість суб’єктів господарювання стосовно основних положень наказу має бути високим, оскільки проект наказу розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України (www.minfin.gov.ua).  
Результативність наказу характеризуватиметься ефективним застосуванням норм Податкового кодексу України та правильністю заповнення і виписки податкової накладної.    
В зв’язку з прийняттям проекту наказу держава та суб’єкти господарювання не витрачатимуть додаткові кошти та час на реалізацію його норм.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде проводитись шляхом здійснення контролю органами державної податкової служби за правильністю дотримання відповідних норм Податкового кодексу України, а також моніторингу звернень як платників податків, так і податкових органів з питань, врегульованих вказаним наказом.
Повторне відстеження буде здійснюватись через один рік після набрання чинності наказу шляхом аналізу якісних показників дії цього акта та у разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.
Перший заступник Міністра                                        А. Мярковський

Завантажити додатки до проекту наказу