Наконец мы услышали официальную позицию ГНАУ об аннулировании регистрации плательщиков НДС

16:01:2009 г.
В руки редакции газеты «Консультант частного предпринимателя» попало официальное разъяснение ГНАУ для руководства к действию по отношению к единщикам — плательщикам НДС.
Главное налоговое ведомство дает указание налоговым органам налоговой службы срочно обеспечить аннулирование регистрации плательщиков НДС для ФЛП-единщиков.
 
Публикуется на языке оригинала
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
ЛИСТ
12.01.2009 р. №288/7/17-0417
ПРО НАДАННЯ РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
ПОСТАНОВИ КМУ від 20.12.08 №1118


Державна податкова адміністрація України повідомляє, що постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2008 № 1118 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2000 р. № 507" (далі – постанова №1118) викладено у новій редакції пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2000 р. № 507 "Про роз’яснення Указу Президента України від 3 липня 1998 р. №727" (далі – постанова №507).
Відповідно до статті 6 Указу Президента України від 03.07.98 № 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва" (у редакції Указу Президента України від 28.06.99 № 746) та нової редакції пункту 4 постанови №507 фізична особа – підприємець, яка має свідоцтво про сплату єдиного податку, не може бути зареєстрована платником податку на додану вартість. Реєстрація як платників податку на додану вартість фізичних осіб – підприємців, які переходять на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності чи перебувають на такій системі, підлягає анулюванню. Підстави для анулювання реєстрації у цьому випадку визначені у підпункті "в" пункту 9.8 статті 9 Закону України "Про податок на додану вартість" (далі – Закон).
Зважаючи на викладене органи державної податкової служби повинні терміново забезпечити анулювання реєстрації платників податку на додану вартість фізичних осіб-підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування.
Одночасно повідомляємо, що згідно з пунктом 9.8 статті 9 Закону, платник податку в обліку якого на день анулювання реєстрації знаходяться товарні залишки або основні фонди, стосовно яких був нарахований податковий кредит у минулих або поточному податкових періодах, має визнати умовний продаж таких товарів за звичайними цінами та відповідно збільшити суму своїх податкових зобов’язань за наслідками податкового періоду, протягом якого відбувається таке анулювання.
У разі анулювання реєстрації платник податку позбавляється права на нарахування податкового кредиту та отримання бюджетного відшкодування, але у строки, визначені законом, є зобов’язаним погасити суму податкових зобов’язань або податкового боргу з цього податку, що виникли до такого анулювання, за їх наявності, незалежно від того, чи буде така особа залишатися зареєстрованою як платник цього податку на дату сплати такої суми податку, чи ні.
До внесення змін до нормативно-правових актів ДПА України не застосовуються норми підпункту "а" підпункту 12.1 та підпункту 12.3 пункту 12 Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 01.03.2000 № 79, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.04.2000 за 208/4429, із змінами (далі – Положення). При цьому анулювання реєстрації як платників податку на додану вартість фізичних осіб – підприємців, які переходять на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності чи перебувають на такій системі або реєстрація платниками цього податку фізичних осіб – підприємців, які переходять зі спрощеної системи оподаткування на традиційну, здійснюються за правилами та у строки, що визначені Положенням для суб’єктів малого підприємництва – юридичних осіб, що сплачують єдиний податок за ставкою 10 відсотків.
Реєстрація фізичної особи – підприємця, яка переходить із спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування, здійснюється із урахуванням пункту 13 Положення.
Якщо органом державної податкової служби на підставі заяви фізичної особи – підприємця, яка зареєстрована платником податку на додану вартість, приймається рішення, що особа з певного звітного періоду переходить на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, але цей звітний період ще не настав, то на свідоцтві про реєстрацію платника податку на додану вартість такої особи, корінці свідоцтва та всіх засвідчених копіях свідоцтва у лівій верхній частині робиться спеціальний запис про строк дії свідоцтва до останнього дня звітного періоду, що передує переходу платника на сплату єдиного податку (підпункту 25.1 пункту 25 Положення).
Робота органів державної податкової служби щодо реєстрації та анулювання реєстрації як платників податку на додану вартість фізичних осіб – підприємців має бути організована відповідно до пункту 4 Порядку взаємодії між структурними підрозділами органів державної податкової служби з питань реєстрації та обліку платників податків, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 28.02.2007 № 110.
Заступник Голови                                                       С. І. Лекарь
 
Материал подготовлен по состоянию на 16 января 2009 года