Налогообложение собственных денег, внесенных единщиком на свой счет

03:07:2012 г.

Чи може платник єдиного податку вносити власні кошті (для оплати податків і комун.послуг та ін) на розрахунковий рахунок, відкритий на ФОП, без віднесення цих коштів на дохід приватного підприємця? Так як ці кошти вже були оприбутковані в книгу обліку доходів. Це тоді получається двойний дохід(раз оприбуткували в нигу, потім занесли в банк і получається що ще  раз потрібно вносити в Книгу?????). Чи правильніше  зазначати що це "виторг" або "поповнення обігових коштів". Із ст 292 ПКУ ознайомлені але хочемо більш  чітку відповідь так чи ні і як правильно зазначати.  

Згідно з п.292.1 ст.292 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) доходом платника єдиного податку для фізичної особи - підприємця є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 цієї статті. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності. Відповідно до норм Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492 (далі - Інструкція) поточні банківські рахунки для фізичних осіб - резидентів поділяються на: поточні рахунки фізичних осіб - підприємців, які відкриваються для здійснення підприємницької діяльності та поточні рахунки фізичних осіб, які не є підприємцями.

Тобто, власні кошти, внесені на розрахунковий рахунок, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, включаються до доходу фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку.

Державна податкова служба у Одеській області

Примечание редакции: в последнее время вышеприведенная точка зрения набирает популярность среди налоговых органов. Редакция не согласна с таким ответом, поскольку нелогично считать внесенные собственные деньги на свой же счет доходом (фактически предприниматель перекладывает  деньги из одного кармана в другой).