НБУ о переходе на новую форму кассовой книги

20:08:2009 г.

Публикуется на языке оригинала

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
ЛИСТ від 16.07.2009 р. № 11-113/2969-13480
(Витяг)

<...>  На сьогодні ведення касових операцій у національній валюті в Україні здійснюється відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637 (зі змінами і доповненнями) (далі — Положення), із застосуванням форм бланків, встановлених цим Положенням.
Згідно зі статтею 1642 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення правил ведення касових операцій можливе накладення штрафу від восьми до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
При цьому статтями 2 та 3 Указу Президента України «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12.06.95 р. № 436/95 визначено, що контроль за додержанням підприємствами норм з регулювання обігу готівки в національній валюті віднесено до компетенції відповідних контролюючих органів (органи державної податкової служби, державної контрольно-ревізійної служби тощо), а застосування штрафних санкцій — органів державної податкової служби.  <...>
Відповідно до норм глави 4 «Порядок ведення касової книги та обов’язки касира» Положення аркуші касової книги мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені відбитком печатки підприємства (юридичної особи). Кількість аркушів у касовій книзі засвідчується підписами керівника і головного бухгалтера підприємства (юридичної особи). Контроль за правильним веденням касової книги покладається на головного бухгалтера або працівника підприємства, який на це уповноважений керівником.
Згідно з пунктом 2.7 наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» від 24.05.95 р. № 88, первинні документи складаються на бланках типових форм, затверджених міністерствами і відомствами України. Документування господарських операцій може здійснюватись з використанням виготовлених самостійно бланків, які повинні обов’язково містити реквізити типових або спеціалізованих форм.
Порядок закриття касової книги з метою переходу на форму, затверджену у додатку 5 до Положення, здійснюється таким чином, як і по закінченні календарного року.
Одночасно повідомляємо, що Національним банком України розглядається питання стосовно можливості деякий час застосовувати попередні типові форми первинного обліку касових операцій, яке узгоджується із заінтересованими відомствами, про що буде повідомлено додатково.
Виконавчий директор з питань готівково-грошового обігу    О. Дащенко