Непринятие на работу и увольнение наемных работников предпринимателю нужно будет объяснять

13:12:2016 г.

8 грудня у Верховній Раді зареєстровано законопроект №5511 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо трудових прав)"

Автором цього проекту Закону є Прем'єр-міністр України В. Гройсман.

Мета законопроекту

Як зазначено у пояснювальній записці, законопроект №5511 розроблено з метою:
• удосконалення національного законодавства про працю та зайнятість в частині правового захисту працівників у разі масового звільнення;
• законодавчого врегулювання питань відновлення порушених прав осіб, які зазнали дискримінації у сфері праці, в тому числі на основі расової, етнічної приналежності, сексуальної орієнтації, сімейного стану, наявності інвалідності тощо.

Що пропонується?

Законопроектом передбачено внесення до Кодексу законів про працю України та Закону України "Про зайнятість населення". Зокрема:

1) Забороняється необґрунтована відмова у прийнятті на роботу.

На вимогу особи, якій відмовлено в прийнятті на роботу, власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язані письмово повідомити про причину такої відмови.

Особі може бути відмовлено в прийнятті на роботу, якщо така робота протипоказана їй за станом здоров’я, що підтверджується медичним висновком, або за наявності встановлених законом обмежень щодо використання праці деяких категорій осіб на певних роботах.

Будь-які прямі або непрямі обмеження прав працівників при укладенні, зміні та припиненні трудового договору не допускаються.

2) Запропоновано встановити обов’язок роботодавців повідомляти про заплановане масове вивільнення профспілкового представника та подавати профспілкам необхідну інформацію для розроблення конструктивних заходів зі зменшення масштабу вивільнення на підприємствах і посилення відповідальності за порушення порядку інформування роботодавцем профспілок про масове вивільнення.

Масовим вивільненням з ініціативи роботодавця є одноразове або протягом одного місяця:
• вивільнення 10 і більше працівників у роботодавця з чисельністю працівників від 20 до 100;
• вивільнення 10 і більше відсотків працівників у роботодавця з чисельністю працівників від 100 до 300;
• вивільнення 30 і більше працівників у роботодавця з чисельністю працівників 300 і більше.

3) Запропоновано передбачити в чинному законодавстві норми щодо недопущення дискримінації в оголошеннях про працевлаштування та щодо надання права особам, які зазнали дискримінації, звернутися до суду із заявою про відновлення порушених прав, відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

У разі прийняття, цей Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Управління Держпраці у Хмельницькій області

 
 
 

Rambler's Top100