Нова методика камеральних перевірок

22:08:2013 г.

Оприлюднено  НаказМДЗвід 14.06.2013 р. 165  «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації та проведення камеральних перевірок податкової звітності платників податків, крім перевірок податкової декларації про майновий стан і доходи та податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця «(далі — Методичні рекомендації).
Ці Методичні рекомендації визначають алгоритм організації та проведення камеральних (електронних) перевірок податкової звітності платників (крім фізосіб, які не є суб’єктами господарювання), особливості їх проведення, зокрема перевірок звітності з ПДВ, податку на прибуток підприємств, податку на нерухомість, ПДФО (ф. № 1ДФ). Окремо розроблено порядок зіставлення даних рядків декларації з податку на прибуток підприємства з даними інших форм звітності.
 В Методичних рекомендаціях зазначено, що  камеральна перевірка даних, заявлених у податковій звітності, проводиться протягом 30 календарних днів (якщо інше не передбачено Податковим кодексом України), що настають за граничним терміном отримання такої звітності.
Камеральна перевірка податкової звітності з ПДВ, поданої платниками податку, які мають право на автоматичне бюджетне відшкодування податку, проводиться протягом 20 календарних днів, наступних за граничним терміном подання податкової декларації
Перевірки  проводяться у два способи:
- в електронному вигляді;
- підрозділами податкового та митного аудиту/доходів і зборів з фізичних осіб шляхом зіставлення даних програмних продуктів, результатів автоматизованого контролю податкової звітності, інформації з інших джерел.

  Новоукраїнська ОДПІ