Новий закон про спрощену систему оподаткування (коментар КМУ)

24:10:2011 г.
Процвітання будь-якої країни потребує стабільного економічного розвитку та максимальної зайнятості працездатного населення. Цьому може сприяти малий бізнес, який має значний потенціал для розвитку економіки та соціальної сфери. Усвідомлюючи важливість розвитку малого бізнесу для економіки України, Уряд намагається здійcнювати конкретні кроки для його підтримки та подальшого розвитку.

З цією метою за дорученням Уряду державними адміністраціями в регіонах створено майданчики для проведення регулярних зустрічей керівництва регіонів з представниками організацій та об’єднань підприємців для обговорення і вирішення нагальних проблем, що заважають провадженню підприємницької діяльності. Для формування дієвих механізмів взаємодії за  принципом “Влада і бізнес – партнери”  та забезпечення діалогу Уряду з представниками бізнесу щодо прийняття зважених рішень у сфері підприємництва, роз’яснення здійснюваних Урядом реформ, обговорення  проблемних  питань, які заважають розвитку суб’єктів малого і середнього бізнесу  в  грудні 2010 р.  було створено Координаційну раду з  питань розвитку малого та  середнього підприємництва.  

Також за ініціативою Уряду Верховною Радою України прийнято пакет законодавчих актів, які направлені на спрощення та здешевлення започаткування і припинення підприємницької діяльності. Зокрема, Закон України “Про внесення змін до Закону України  “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” (щодо проведення електронної реєстрації)”, Закон України  “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування свідоцтва про державну реєстрацію   юридичної   особи   та   фізичної особи-підприємця”, Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо  спрощення процедури започаткування підприємництва”, Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур припинення юридичних осіб та підприємницької діяльності фізичних осіб-підприємців за їх рішенням”.

Ще одним важливим кроком стало прийняття Верховною Радою України, розробленого робочою групою, створеною Урядом за участю представників малого бізнесу, вчених, громадськості, незалежних експертів, Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України” (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва)”, який є результатом компромісу між бізнесом та владою.

Цим законом, зокрема,

  • підвищено граничний обсяг доходу, при якому можливе застосування спрощеної  системи  оподаткування    (для  фізичних осіб – з 500 тис. грн. до 3 млн. грн., для юридичних осіб – з 1 млн. до 5 млн. грн.);
  • скасовано обмеження відносити на витрати платника податку на прибуток витрати на придбання товарів (робіт, послуг) у фізичних осіб – платників єдиного податку;
  • надано фізичним особам – платникам єдиного податку право реєструватись платниками ПДВ;
  • скасовано 50% надбавку, що застосовується до фіксованих ставок єдиного податку за кожного найманого працівника

Все це стало можливим завдяки єдиній політичній волі Президента України, Верховної Ради України, Уряду та підприємницької спільноти.

Уряд продовжуватиме і надалі на основі компромісних рішень між суспільством і владою створювати оптимальні умови для розвитку малого бізнесу, який є потужною складовою вітчизняної економіки та відіграє важливу роль у створенні конкурентного середовища і гнучкості національної економіки.

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ