Новый «хмельной» отчет подают за февраль 2010 года

26:02:2010 г.

Как известно, поменялась форма «хмельного» отчета согласно приказу ГНАУ «Об утверждении формы Расчета суммы сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства и Порядка заполнения расчета суммы сбора на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства» от 01.12.2009 г. № 671, который зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 04.02.2010 г. под № 125/17420 (далее Приказ № 671). Приказ № 671 вступает в силу через 10 дней после официального опубликования, то есть 02.03.2010 г.
Отсюда возникает вопрос, с какого периода необходимо подавать новый «хмельной» отчет. В этой связи ГНАУ в письме от 15.02.2010 г. № 3015/7/21-0117 пролила свет на интересующий вопрос: за январь 2010 года отчет подают по старой форме, утвержденной приказом ГНА Украины от 28.03.2002 г. № 133.

Публикуется на языке оригинала

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

лист від 15.02.2010 р. № 3015/7/21-0117

Про наказ ДПА України від 01.12.2009 № 671

  Державною податковою адміністрацією України видано наказ «Про затвердження форми Розрахунку суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства та Порядку заповнення розрахунку суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства» від 1 грудня 2009 року № 671, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 лютого 2010 року за № 125/17420 (далі — наказ ДПА України № 671), що набирає чинності в установленому законодавством порядку через 10 днів після офіційного опублікування. Наказ для ознайомлення розміщено на веб-сайті ДПА України в розділі «Нормативно-правова база» та направлено для використання в роботі обласним державним податковим адміністраціям.

Наказ ДПА України № 671 прийнято з метою приведення нормативно-правових актів ДПА України у відповідність до норм Закону України від 5 березня 2009 р. № 1067-VI «Про внесення змін до Закону України «Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства» та положень постанови Кабінету Міністрів України від 23.07.2009 № 843 «Про внесення змін до Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства».
Наказом ДПА України № 671 затверджено форму Розрахунку суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства (далі — розрахунок) та Порядок його заповнення.
Також, наказом ДПА України № 671 визнано таким, що втратив чинність, наказ ДПА України від 28.03.2002 № 133 «Про затвердження форми звіту про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства та Порядку його заповнення і подання, а також форми довідки про суми зазначеного збору», відповідно до якого платниками збору визначається податкове зобов’язання та подається звіт про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.
Після набуття чинності наказу ДПА України № 671 платники збору щомісяця, протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного місяця, мають подавати до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням розрахунок суми збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, за формою, затвердженою цим наказом.
У формі розрахунку передбачено графи, в яких зазначається виручка від реалізації алкогольних напоїв та/або пива в залежності від виду діяльності та від форми цивільно-правових договорів, за якими така виручка отримана. Так, при визначенні податкового зобов’язання у розрахунку окремо повинна зазначатись виручка, отримана від реалізації алкогольних напоїв та/або пива в оптовій, роздрібній торгівлі та мережі громадського харчування з її розмежуванням: за договорами комісії та за іншими договорами.
Слід звернути увагу, що платник збору після подання розрахунку за податковий (звітний) період має право подати новий звітний розрахунок за цей самий період з виправленими показниками до закінчення граничного терміну подання розрахунку. В такому випадку попередньо поданий розрахунок вважається недійсним, штрафні санкції не застосовуються.
В разі якщо платник збору самостійно виявляє помилки, що містяться у поданому ним раніше розрахунку, то він повинен подати уточнюючий розрахунок з виправленими показниками із розкриттям інформації про суму податкового зобов’язання. Окремо до кожного уточнюючого розрахунку додається Довідка про суму збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, яка зменшує або збільшує податкове зобов’язання у результаті виправлення самостійно виявленої помилки в попередніх звітних періодах.
Крім реквізитів платника збору у довідці зазначається звітний період, що уточнюється, зміст помилки, яка призвела до збільшення або зменшення податкового зобов’язання та сума збору, що підлягає сплаті згідно з уточнюючим розрахунком, а також сума самостійно нарахованого штрафу в розмірі п’яти відсотків від суми недоплати.
За січень 2010 року платники збору подають звіт про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства за формою, затвердженою наказом ДПА України від 28.03.2002 № 133 «Про затвердження форми звіту про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства та Порядку його заповнення і подання, а також форми довідки про суми зазначеного збору».
Зобов’язую довести зазначене до підпорядкованих податкових інспекцій та платників збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

 Перший заступник Голови                                                      О. М. Буханевич