Новый порядок размещения временных сооружений

01:09:2009 г.

26 серпня Уряд прийняв внесену Держкомпідприємництвом та розроблену спільно з Мінрегіонбудом і Радою підприємців при Кабміні Постанову «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності».

Підготовка цього документу зумовлена ситуацією, що склалась у зв’язку з недосконалістю законодавства. Тимчасові споруди (кіоски, павільйони, лотки тощо) до прийняття зазначеного нормативно-правового акту знаходились поза межами правового поля. До того ж земельні ділянки для їх розміщення виділялись тільки після аукціону, порядок проведення якого відсутній. Така правова колізія, що існувала, призвела до того, що переважна більшість МАФ (малих архітектурних форм) розміщено в містах без будь-яких документів.
Намагаючись знайти вихід з глухого кута, в якому опинились підприємці – власники МАФ та місцеві ради, Держкомпідприємництво на протязі майже півроку спільно з юристами, будівельниками, землевпорядниками та громадськими об’єднаннями працювало над розробкою документу. Зазначена постанова тимчасово, до прийняття закону, врегульовує питання оформлення документів як для МАФ, що вже розміщені, так і для нових тимчасових споруд.
Постанова посилює роль місцевих рад та передбачає активну участь громади в процесі розміщення МАФ. Радам рекомендовано укладати схеми розміщення тимчасових споруд на території міста, проводити громадське обговорення і погодження цих схем з відповідними державними органами. Таким чином, підприємцям будуть пропонуватися вже готові місця, що не тільки значно скоротить і спростить процедуру, а й ліквідує підґрунтя для виникнення корупції.
Разом з тим, документом передбачено спрощену процедуру оформлення для вже існуючих МАФ, договори оренди землі під якими закінчились. З власниками таких МАФ за рішенням місцевих рад буде укладено договір сервітуту.
Повного пакету документів будуть потребувати нові тимчасові споруди, але передбачені чітка процедура з визначеними термінами, заборона безпідставної відмови, принцип мовчазної згоди при отриманні документів.
Держкомпідприємництво вважає, що прийняття Урядом Постанови «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності» вирішує гостру проблему, що існує в кожному місті країни. Важливим є те, що рішення про розміщення МАФ будується на паритетних засадах – з урахуванням інтересів місцевого самоврядування, територіальної громади та підприємців.
Совет предпринимателей при КМУ