Порядок проведення контролюючими органами зустрічних звірок: зміни – 2017

20:04:2017 г.

Головне управління ДФС у Дніпропетровській області нагадує, що у зв’язку з набранням з 1 січня 2017 року чинності змін до пункту 73.5 статті 73 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), які внесені Законом України від 21.12.2016 №1797-VШ «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», 31.03.2017 набула чинності постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 №193 «Про внесення змін до Порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок» (далі – Постанова №193).

Зазначена Постанова опублікована у газеті «Урядовий кур’єр» від 31.03.2017 №61.
Згідно з пунктом 73.5 статті 73 ПКУ та Постановою №193 зустрічні звірки здійснюються з метою отримання податкової інформації, необхідної у зв’язку з проведенням перевірок платників податків.

Зустрічна звірка проводиться з ціллю документального підтвердження господарських відносин з платником податків та зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з’ясування повноти їх відображення в обліку платника податків.

Під час зустрічної звірки суб’єкта господарювання здійснюється співставлення даних, отриманих від платників податків та інших суб’єктів інформаційних відносин.

Така зустрічна звірка може бути проведена контролюючим органом (ініціатором) самостійно, якщо здійснення податкового контролю щодо цього суб’єкта господарювання віднесено до його компетенції. В інших випадках такий запит направляється органу ДФС, до компетенції якого віднесено реалізацію повноважень щодо здійснення податкового контролю стосовно суб’єкта господарювання (контролюючого органу в областях, місті Києві, Офісу великих платників податків ДФС).

Один примірник довідки, складеної за результатами проведеної зустрічної звірки, вручається особисто суб’єкту господарювання або його представнику під розписку або надсилається у порядку, визначеному статтею 42 ПКУ.

Пунктом 73.5 статті 73 ПКУ передбачено, що форма запиту контролюючого органу на проведення зустрічної звірки встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Наказом Міністерства фінансів України від 28.02.2017 №299, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.03.2017 за №370/30238 (далі – Наказ №299), затверджено форму запиту контролюючого органу на проведення зустрічної звірки. Зазначений Наказ набрав чинності з 14.04.2017, тобто з дня його офіційного опублікування (опубліковано в «Офіційному віснику України» від 14.04.2017 №30).

Отже, з дня набрання чинності Наказом №299 платникам податків направляються запити за формою, встановленою цим Наказом.

Під час зустрічної звірки з’ясовуються лише ті питання, які зазначені у письмовому запиті контролюючого органу.

ГУ ДФС у Дніпропетровській області

 

 
 
 

Rambler's Top100